Strona główna


Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 8.00 do 14.00

Czytelnia

- to miejsce indywidualnej pracy ucznia, można w ciszy odrabiać prace domowe, przygotowywać się do lekcji, szukać informacji w encyklopediach, słownikach, książkach popularnonaukowych oraz w czasopismach (Świerszczyk, Victor Junior). Uczniom służy też Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (komputery z dostępem do Internetu).

Wypożyczalnia

- to przestronne pomieszczenie z wolnym dostępem do półek. W poszukiwaniu książek pomagają katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Księgozbiór jest rozmieszczony według następujących działów:

Literatura piękna

Bw  - bajeczki, wierszyki

B     - baśnie, legendy

Prz  - powieści przyrodnicze

L     - lektury

P     - powieści przygodowe

Ob.  - powieści obyczajowe

H     - powieści historyczne

Pd   - poezja, dramat

Literatura popularnonaukowa (schemat UKD)

        0     -    Dział ogólny

    004     -    Informatyka i technika komputerowa

        2     -    Religia. Teologia. Religioznawstwo

        3     -    Nauki społeczne

      37     -    Oświata. Pedagogika

      39     -    Zwyczaje i obyczaje. Folklor

        5     -    Matematyka. Nauki przyrodnicze

      50     -    Ochrona przyrody. Nauka o środowisku

      51     -    Matematyka

      52     -    Astronomia

      53     -    Fizyka

      54     -    Chemia

      55     -    Geologia

      58     -    Botanika

      59     -    Zoologia

        6     -    Nauki stosowane

      61     -    Medycyna

      62     -    Inżynieria. Technika

      63     -    Rolnictwo

      64     -    Gospodarstwo domowe

      68     -    Majsterkowanie

        7     -    Sztuka. Rozrywki. Sport

      72     -    Architektura

      75     -    Malarstwo

      77     -    Fotografia. Film

      78     -    Muzyka

796/799   -    Sport

        8     -    Językoznawstwo. Nauka o literaturze

        9     -    Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

      91     -    Geografia

    929     -    Biografie

 93/94     -    Historia

O nas

Biblioteka funkcjonuje i rozwija się razem ze szkołą, czyli już od 1963 r. Pierwszy wpis w księdze inwentarzowej to książka Romana Pisarskiego „Kolorowa gramatyka”. Obecnie biblioteka mieści się w głównym budynku, na II piętrze. Na użytek uczniów i nauczycieli gromadzi i udostępnia książki i czasopisma. Stale poszerza swoją ofertę drogą zakupów i darowizn. (stan księgozbioru to ok. 9500 voluminów) Od 2003 r. uczniowie mogą wzbogacać wiedzę w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej.Nauczyciel bibliotekarz dla wszystkich uczniów prowadzi zajęcia edukacji czytelniczo-medialnej, na których poznają m.in. zasady funkcjonowania biblioteki, katalogi, źródła informacji.>

W latach 2004 – 2008 nauczyciele nauczania zintegrowanego wraz z bibliotekarzem włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i uczniowie mogli obejrzeć 9 tematycznych przedstawień teatralnych połączonych z czytaniem fragmentów książek przez zaproszonych gości.

Nauczyciel bibliotekarz z pomocą członków Koła Przyjaciół Biblioteki od lat organizuje cykliczne konkursy czytelnicze („Brzechwa – mój mistrz”, „Kubuś Puchatek i przyjaciele”, „Dzieci z Bullerbyn i ja”, „Jestem użytkownikiem biblioteki szkolnej”).W ramach „Międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych” są proponowane uczniom liczne konkursy („wiersz o bibliotece”, „wiersze o Kubusiu Puchatku”, „list do przyjaciela – bohatera ulubionej książki”, recenzja wylosowanej książki”, konkursy plastyczne (zakładka, „Biblioteka to skarbnica wiedzy”, „ulubiona fantastyczna postać”, „mój krasnoludek”, „przyłapani na czytaniu”). Zapraszamy też klasy O – III na specjalne lekcje: o Muminkach, o krasnoludkach, o misiach, o J. Tuwimie.

Co roku, po pierwszym semestrze zapraszamy uczniów klas I na imprezę czytelniczą „Pasowanie na czytelnika”.

Popularnością cieszą się coroczne kiermasze „książka za złotówkę” oraz akcja „Podaruj książkę bibliotece”, dzięki którym wzbogacamy swój księgozbiór.

Regulaminy

PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z KSIĘGOZBIORU

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. Każdy czytelnik obowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza.
 4. Pod koniec roku szkolnego książki powinny być zwrócone w ogłoszonym terminie
 5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić lub zwrócić inną o wartości uzgodnionej z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.

                                                 

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

Wypożyczalnia

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres jednego miesiąca.
 3. Książek nie należy przetrzymywać. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
 4. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek.

Czytelnia

 1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. W czytelni obowiązuje cisza, porządek i ład.
 3. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia oraz odzieży wierzchniej.
 4. Każdy czytelnik wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, czyli z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 6. Z księgozbioru podręcznego (m.in. encyklopedii, słowników, albumów) i czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Kopiowanie map, rysunków itp. jest dozwolone po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 8. Wykorzystane książki, czasopisma należy zwrócić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 9. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma, z których korzysta.
 10. Dostrzeżone uszkodzenia należy natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 1. Komputer w centrum służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych.
 2. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki.
 3. Z centrum mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
 4. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 6. Bez zgody nauczyciela bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego.
 7. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (niszczenie sprzętu, zawirusowanie). Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 8. Wprowadza się bezwzględny zakaz dokonywania instalacji własnych gier komputerowych ( z dyskietek, CD-ROM lub innych nośników jak np. Internet) oraz wgrywania własnych plików i programów.
 9. Drukowanie materiałów odbywa się za opłatą:0,20zł. za stronę.
 10. Fakt wystąpienia zakłóceń w działaniu komputera należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 11. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 12. W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły (np. Samorząd Uczniowski, redakcja gazetki szkolnej).
 13. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 14. Istnieje możliwość rezerwacji komputera we wcześniejszych godzinach tego samego dnia.
 15. Korzystający z centrum zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich oraz dużych toreb i plecaków w szatni.
 16. Zabrania się wnoszenia włączonych telefonów komórkowych.
 17. Zabrania się wnoszenia i spożywania jakichkolwiek produktów żywnościowych (w tym napojów).
 18. Wszystkich korzystających z centrum obowiązuje bezwzględna cisza.
 19. Po zakończeniu pracy należy wylogować się i pozostawić stanowisko komputerowe w należytym porządku.
 20. Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.

Dla Rodziców

Każdy z nas pragnie dla swojego dziecka dobrego dzieciństwa i szczęśliwej przyszłości. (…)Potrzebna jest im nasza ciepła, cierpliwa obecność i przewodnictwo – rozmowy, kształtowanie dobrych nawyków, ostrzeżenia, ćwiczenia w mówieniu i myśleniu.(…) Starajmy się spędzać z dzieckiem jak najwięcej czasu. Będzie mu łatwiej odnaleźć się i mądrze poruszać we współczesnym świecie pełnym hałaśliwych atrakcji i zagrożeń.(…)

Można wiele zrobić, codziennie czytając dziecku. Już od urodzenia powinno się dobrze osłuchać z językiem i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Czytanie rozbudza jego wyobraźnię, dostarcza mu emocji i radości, poszerza wiedzę o świecie, przynosi dobre wzorce zachowań. Dzięki głośnemu czytaniu nauka w szkole będzie dla niego łatwiejsza i przyjemniejsza.

Nie porzucajmy czytania, gdy dziecko potrafi już czytać samo. Rytuał głośnego czytania może trwać nawet do czasów gimnazjalnych. Codzienne czytanie to wspólnie spędzony czas, stałe umacnianie więzi i wzajemnego zaufania, a także doskonalenie najważniejszej społecznej kompetencji – sprawnego posługiwania się językiem. (…)

Czytanie jest jak witamina i szczepionka. Dzieci, którym czytamy są mądrzejsze, bardziej uodpornione na toksyny współczesnej kultury i znacznie lepiej poradzą sobie w życiu.

Ciekawe strony poświęcone czytaniu i książkom:

Cała Polska czyta dzieciom – WWW.cpcd.pl

WWW.bromba.pl

WWW.rodzinneczytanie.pl

WWW.przecinekikropka.pl

WWW.kidsculture.pl

WWW.qlturka.pl

Kanon książek dla dzieci: książki z gwiazdką są w bibliotece.

*1. Antologia -"Lubię wiersze": t. I - wybór dla dzieci; t. II - wybór dla nastolatków

*2. Antologia baśni: t. I - "Polskie baśnie i legendy"; t. II - "Baśnie z całego świata"

*3. Hans Christian Andersen "Baśnie"

*4. Jan Brzechwa Pan Kleks

*5. Frances Eliza Burnett Tajemniczy ogród
6. Alina i Czesław Centkiewiczowie Tumbo z Przylądka Dobrej Nadziei

*7. Carlo Collodi Pinokio
8. Roald Dahl Wielkomilud
*9. Antoine de Saint-Exupéry Mały Książę

10. Michel Déon Thomas et l'infini / Tomek i nieskończoność (Francja, I wydanie)

11. Michael Ende Momo

12. Jostein Gaarder Przepowiednia Dżokera

13. Ofra Gelbart-Avni Kirot szelo roim / Niewidzialne ściany (Izrael, I wydanie)

*14. Rene Goscinny, J. J. Sempé Rekreacje Mikołajka

*15. Jakob i Wilhelm Grimm "Baśnie"

16. Virginia Hamilton The Girl who Spun Gold / Baśń o dziewczynce, która przędła złoto (USA, I wydanie)

17. Janosch Ach, jak cudowna jest Panama

*18. Tove Jansson W Dolinie Muminków (tom I "Muminków")

*19. Irena Jurgielewiczowa Ten obcy

20. Anna Kamieńska Książka nad książkami

*21. Ludwik Jerzy Kern Ferdynand Wspaniały

22. Rukhsana Khan The Roses in my Carpets / Róże na moich dywanach (Kanada, I wydanie)

23. Viliam Klimáeek, Dezider Tóth Noha k nohe / Noga w nogę (Słowacja, I wydanie)

24. Katarzyna Kotowska Jeż

25. Joanna Kulmowa Wio, Leokadio

*26. Clive Staples Lewis Lew, czarownica i stara szafa

*27. Astrid Lindgren Dzieci z Bullerbyn

*28. Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz Przygody Koziołka Matołka

*29. Alan Alexander Milne Kubuś Puchatek, Chatka Puchatka

*30. Ferenc Molnár Chłopcy z Placu Broni

*31. Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza

*32. Małgorzata Musierowicz Szósta klepka (tom I "Jeżycjady")

*33. Zbigniew Nienacki Wyspa złoczyńców (tom I "Pana Samochodzika")

*34. Edmund Niziurski Sposób na Alcybiadesa

*35. Ewa Nowacka Małgosia kontra Małgosia

36. Anna Onichimowska Dobry potwór nie jest zły

*37. Joanna Papuzińska Wędrowcy

*38. Otfried Preussler Malutka czarownica

*39. Joanne Kathleen Rowling Harry Potter i Kamień Filozoficzny

*40. Henryk Sienkiewicz W pustyni i w puszczy

41. Krystyna Siesicka Chwileczkę, Walerio

*42. Alfred Szklarski Tomek w krainie kangurów

43. Dorota Terakowska Córka czarownic

*44. J. R. R. Tolkien Władca Pierścieni; Hobbit

*45. Julian Tuwim "Lokomotywa i inne wiersze"

*46. Mark Twain Przygody Tomka Sawyera

*47. Ian Whybrow Księga straszliwej niegrzeczności

48. Piotr Wojciechowski Poniedziałek, którego nie było

*49. Maciej Wojtyszko Bromba i inni

*50. Wiktor Woroszylski Cyryl, gdzie jesteś

Polecamy

Nowości w bibliotece dla młodszych dzieci:

Tuwim J.: Wiersze

Perrault C.: Bajki

Disney W.: Aladyn, Tarzan, Pinokio

Bourgeois P.: Franklin i skaczące buty

Krella – Moch A.: Królewna Lenka ma zmartwienie

Makuszyński K.: Awantury i wybryki małej małpki Fiki-Miki

Halling T.: Co za szczęście ! Co za pech!

Delahaye G.: Martynka i Gwiazdka

Jędrzejewska-Wróbel R.: Florka. Listy do Józefiny

Lifting H.: Doktor Dolittle i jego zwierzęta

Hagmar P.: Detektywi z Dalslandu: straszny plan

Widmark M.: Tajemnica szpitala

Zarawska P.: Asy z naszej klasy

Coolbak P.: 300 krówek na gigancie

Fuss m.: Cheeky Elf i tajemnicze zniknięcie świąt

Bardos M.:Liczę do 100
Bergstrom G.: Albert i Mika
Chotomska W.: Tere-fere
Disney W.: Kraina Lodu, Kubuś i przyjaciele, W głowie się nie mieści, Bambi, Zaplątani, Piękna i Bestia
Dmitroca Z.: Parasol pana Pantalona
Delahaye G.: Martynka
Gawryluk B.: Dżok, legenda o psiej wierności
Jędrzejewska-Wróbel R.: O słodkiej królewnie i pięknym księciu, Bzyk Brzęk
Kasdepke G.: A ja nie chcę być księżniczką, Pokój niegościnny, Z piaskownicy w świat
Lindgren A.: Lotta z ulicy Awanturników, Nowe psoty Emila ze Smalandii, Pippi się wprowadza
Nolan T.: Na pomoc zwierzakom
Olech J.: Tytus w cyrku
Ostrowicka B.: Lalusie
Rey H.A.: Ciekawski George dostaje medal
Steffemsmeier A.: Krowa Matylda na wakacjach
Strękowska-Zaremba M.: Kłopoty z alfabetem
Strzałkowska M.: Rady nie od parady, Skarb Arubaby, Wyliczanki z pustej szklanki
Stanecka Z.: Droga mocy
Usenko N.: Idealny dzień, Wyliczanki
Voors B.: Mama, która zagderała się na śmierć
Webb H.: Zaopiekuj się mną
Widmark M.: Biuro detektywistyczne Lassego i Mai
Wieslander J.: Kajtek i Miś

Dla starszych:

Broad M.: Moja nauczycielka jest wilkołakiem

Landau I.: Inny Piotrek i bandyci

Landau I.: Akcja „tato”

Molenda A.: Co się dzieje w tym mieście ?!

Hanak S.: Dziewczyny i chłopaki

Pyron B.: Droga do domu

Maleszka A.: Magiczne drzewo. Pojedynek

Uschmann O.: Finn nieokiełznany

Witcher M.: Dziewczynka z Szóstego Księżyca

Musierowicz M.: Brulion Bebe B.

Sport. Obrazkowa encyklopedia dla dzieci

Czy wiesz dlaczego ? Ważne pytania

Rondina C.: Czy dorośli zawsze mają rację ?
Adler I.: Sherlock, Lupin i ja
Drzewiecka K.: Piątka z Zakątka
Gortat G.: Muszkatowie, czyli jeden za wszystkich…, Piętnaście kroków
Gościnny R.: Asteriks i Obeliks, Lucky Luke, Nowe przygody Mikołajka
Kinney J.: Dziennik cwaniaczka
Majgier K.: Tajemnice starego pałacu, Gdybym była czekoladą
McDonald M.: Hania Humorek
Nesbo Jo: Doktor Proktor
Opowieści biblijne
Peirce L.: Zapiski Luzaka
Pichon L.: Tomek Łebski
Riordan R.: Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy
Ruiz Zafon C.: Pałac Północy
Russell R.: Dzienniki Nikki
Stelmaszyk A.: Klub Poszukiwaczy Przygód
Terakowska D.: Babci Brygidy szalona podróż po Krakowie
Tolkien J.R.R.: Władca pierścieni
Walliams D.: Chłopak w sukience
Wawiłow D.: Wierzbowa 13
Witek R.: Plaża tajemnic

Jeśli chcesz polecić ciekawą książkę, przyjdź do biblioteki ! Twoje rekomendacje chętnie uwzględnimy w planie zakupów. 

Inne:
Brykczyński M.: Jak się nie bać ortografii ?
Krzyżanek J.: Cecylia Knedelek czyli książka kucharska dla dzieci
Lewandowski R.: Pogromca Realu moja prawdziwa historia
Markowski A.: Na tabliczkę sposób nowy. Łatwa nauka tabliczki mnożenia
Ptaki Polski, Zwierzęta Polski, Przyroda Polski
Rożek T. Kosmos
Strzałkowska M.: Części mowy czyli wierszowany samouczek, Części zdania czyli wierszowany samouczek do wkuwania
Żółtowska-Darska Y.: Leo Messi, Ronaldo chłopiec, który wiedział czego chce.

Szukamy informacji:

w encyklopediach:

            Wikipedia

            Encyklopedia powszechna PWN

            Encyklopedia Onetu

w słownikach:

            Słownik informatyczny

            Słownik języka polskiego PWN

            Słownik ortograficzny i inne

            Atlas świata PWN

na portalach edukacyjnych:

            WWW. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (polski portal edukacyjny dla uczniów, rodziców, nauczycieli)

            WWW.uniwersytetdzieci.pl (portal edukacyjno-społecznościowy)

            WWW.kopernik.org.pl (Centrum Nauki Kopernik)

            WWW.experyment.gdynia.pl (centrum nauki w Gdyni)

            WWW.dolinka.szkola.net

            WWW.mojapolska.az.pl

            WWW.ziemianarozdrozu.pl

            WWW.planetaenergii.pl

            WWW.dyktanda.net

            WWW.ortograffiti.pl

            WWW.math.edu.pl

Zwiedzamy:

            WWW.muzeum.elblag.pl

            WWW.zamek.malbork.pl

            WWW.fombork.art.pl

            WWW.skanseny.net

            WWW.wirtualnykraj.pl

Bawimy się i uczymy:

WWW.zyraffa.pl

WWW.junior.reporter.pl

WWW.juniorek.info

WWW.dzieci.best.pl

WWW.ksgry.komputerswiat.pl

WWW.dzieci.mos.gov.pl

WWW.kula.gov.pl

WWW.krakow.pl

WWW.wedrowkizlotowki.pl

WWW.sieciaki.pl

WWW.buliba.pl

WWW.misie.pl

WWW.pankuleczka.pl

WWW.krasnoludki.pl

WWW.puchatek.pl

WWW.misuszatek.pl

WWW.malyprzewodnik.pl

WWW.origami.art.pl

I całe mnóstwo innych stron. Korzystajcie z nich mądrze !

O Książce

Siedemnaście zalet książki dla dzieci opracowała Szwedzka Akademia Literatury Dziecięcej. Nie ma w nich nic specjalnie odkrywczego, ale jak zauważył J. Wasilewski (red. nacz. „Biblioteki w Szkole”) „przypominają o pewnych elementarnych sprawach, podstawowych prawdach związanych z funkcjami książki, literatury, czytelnictwa”. Warto je przeczytać:

http://www.bibliotekawszkole.pl/inne/gazetki/88/index.php