Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku

Facebook

LOGOWANIE

LICZNIK ODWIEDZIN

4689112
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
1173
4760
26696
114359
4689112
Twój IP: 54.81.220.239
2019-07-19, 06:29:35

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 r. nastąpi rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (zwane dalej: Rozporządzeniem) w związku z czym Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskieg ul. Sprzymierzonych 9 14-400 Pasłęk, informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową nr 2 Pani/Pana danych osobowych.

1)   Administratorem Pana/Pani i ucznia danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2
      im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk,
      tel. 55 248 2233, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2)   Kontakt Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysłąwa Broniewskiego w Pasłęku
      możliwy jest pod aresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Z Inspektorem Ochrony Danychmożna kontaktować się
      we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
      z przetwarzaniem danych.

3)  Daneosobowe Pana/Pani i ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
      j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, okrślonych w Ustawie  - Prao oświatowe
      z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U.z 2017 r., poz. 59 orazUstawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
      (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadańdydaktycznych, opiekuńczych
      i wychowawczych. 

4)  Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5)  Dane udostępnione przez Panią/Pana i ucznia nie będą podlegały profilowaniu.

6)  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
      międzynarodowej.

7)  Pani/Pana i ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym
      Wykazie Akt.

8)  Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich
     sprostowania, usunięcią lub ograniczenia przetwarzania.

9)  Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
     Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana i ucznia danych
     osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10) Podanie danychosobowych jest wymogiem ustawowymi jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa
      oświatowego j/w.