Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły w dniach od 1 kwietnia 2019 r. do 8 kwietnia 2019 r. potwierdzenie woli zapisu do naszej placówki.