Zgodnie z Zarządzeniem nr 13/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 są dni egzaminów ósmoklasisty tj, 15, 16, i 17 kwietnia 2019 r.

W powyższych dniach, w sytuacji osiagnięcia porozumienia między stroną rządową a związkami zawodowymi, szkoła zapewnia uczniom zajęcia wychowawczo - opiekuńcze. Wówczas również w oddziałach przedszkolnych odbędą się w tych dniach zajęcia zgodnie z obowiązującym tygodniowym wymiarem zajęć dydaktycznych przedszkola.