Szanowni Rodzice,

W świetle ostatnich niepokojących wydarzeń i sytuacji, w których dochodzi do brutalnych aktów przemocy rówieśniczej, nasza szkoła podejmuje dodatkowe działania informacyjno - profilaktyczne, które mają na celu podniesienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci zostali zajęciami wychowawczymi związanymi z tą tematyką. W szkole funkcjonuje skrzynka zaufania, do której dzieci oraz Wy, Szanowni Rodzice, możecie wrzucać informacje o niepokojących Was sygnałach. My, nauczyciele, również stale pogłębiamy swoją wiedzę w tym zakresie. W związku z podejmowanymi działaniami bardzo proszę o poruszenie tematu bezpieczeństwa podczas rozmów z Waszymi dziećmi.
Z myślą o Was, Szanowni Rodzice, zostało zaplanowane na 29 maja 2019r. na godz. 17:00 w szkolnej auli spotkanie z Policjantami Komisariatu Policji w Pasłęku, na które serdecznie zapraszam.

Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły