foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UDANYCH WAKACJI!!!

Drodzy Uczniowie klas ósmych! Drodzy Rodzice!

Od 25.05.2020 r. na terenie szkoły będzie istniała możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów nauczania. Szczególnie zachęcam do udziału w konsultacjach  z przedmiotów objętych egzaminem (język polski, matematyka, język angielski). Jednocześnie informuję, że konsultacje są dla uczniów dobrowolne. Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i potrzeby uczniów, podaję harmonogram konsultacji z nauczycielami.  (załącznik)

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w trosce o bezpieczeństwo uczniów, Rodziców oraz personelu szkoły pobyt dziecka w szkole będzie zorganizowany w reżimie sanitarnym,  z zachowaniem wytycznych i przyjętych procedur bezpieczeństwa.
Przed przyjściem do szkoły należy zapoznać się z:
• Procedurami przychodzenia/wychodzenia, przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji oraz korzystania z biblioteki szkolnej. (załącznik)
• Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku podczas zagrożenia epidemiologicznego. (załącznik)

Jednocześnie przypominam, że nauczanie nadal odbywa się w sposób zdalny.

Dyrektor Szkoły
Grażyna Lewandowska

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Logopeda  poniedziałek 8.00 - 13.25, wtorek 8.00 - 14.00,      
                   czwartek 8.00 - 10.00, piątek 8.00 - 13.25 

Pedagog 
poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.