foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Od 26 października pracujemy zdalnie

Od października 2020 opłatę za dożywianie należy dokonywać z góry do 10-go każdego miesiąca na konto szkoły: Bank Spółdzielczy w Pasłęku nr konta: 53 8313 0009 0000 3506 2000 0070 .
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza oraz miesiąc, za który dokonuje się opłaty. Informacja o kwocie do zapłaty za dany miesiąc dostępna będzie na tablicy informacyjnej w szkole, w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się ze świetlicą szkolną telefonicznie poprzez sekretariat szkoły 55 248 22 33 lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.