Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oraz dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku informuje, iż w ramach zapytania ofertowego nr 4/ZO/AOU2/2020 dotyczącego zakupu oraz dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II”,  najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

P.P.H.U „ELVIS” Maria Stelmaczonek, ul. 3 Maja 38 A, 14-400 Pasłęk