Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oraz dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku informuje, iż zapytanie ofertowe nr 5/ZO/AOU2/2020 dotyczące zakupu oraz dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” zostaje unieważnione.