foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Od 26 października pracujemy zdalnie

Opłatę za dożywianie należy dokonywać z góry do 10-go każdego miesiąca (ilość dni x 3 zł = opłata). W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z wychowawcami świetlicy, termin wpłaty może być wydłużony. Opłaty należy uiszczać na konto szkoły: Bank Spółdzielczy w Pasłęku, numer konta:  53 8313 0009 0000 3506 2000 0070. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz miesiąc, za który dokonuje się opłaty. Informacja o kwocie do zapłaty za dany miesiąc dostępna jest na tablicy informacyjnej w szkole, w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.
W wyjątkowych sytuacjach można też wpłacać gotówką u wychowawcy świetlicy. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się ze świetlicą szkolną telefonicznie, poprzez sekretariat szkoły 55 248 22 33 lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.