foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
11 listopada Święto Niepodległości

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim naszej szkoły informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym będą: 2 i 3 stycznia 2020 r., 21, 22, 23  kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r. Dni te będą wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów,  szkoła w ww. dniach zapewnia zainteresowanym uczniomzajęcia świetliocowe i sportowe. W tych dniach w oddziaach przedszkolnych planowane są zajęcia zgodnie z obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć dydaktycznych przedszkola.

treść zarządzenia - tutaj

Godziny urzędowania

Sekretariat  730 - 1530

Biblioteka  800 - 1400

Logopeda 

Pedagog  poniedziałek - czwartek 800 - 1230,

                 piątek  800 - 1200


Kont
akt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.