foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UDANYCH WAKACJI!!!

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim naszej szkoły informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym będą: 2 i 3 stycznia 2020 r., 21, 22, 23  kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r. Dni te będą wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów,  szkoła w ww. dniach zapewnia zainteresowanym uczniomzajęcia świetliocowe i sportowe. W tych dniach w oddziaach przedszkolnych planowane są zajęcia zgodnie z obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć dydaktycznych przedszkola.

treść zarządzenia - tutaj

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Logopeda  poniedziałek 8.00 - 13.25, wtorek 8.00 - 14.00,      
                   czwartek 8.00 - 10.00, piątek 8.00 - 13.25 

Pedagog 
poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.