Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku

Facebook

LOGOWANIE

LICZNIK ODWIEDZIN

4962390
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
4559
7805
4559
193899
4962390
Twój IP: 34.236.38.146
2019-08-25, 11:30:50

 

Historia Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku  zbudowana jako Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego swoją działalność rozpoczęła 1.09.1962 roku. Jej patronem został poeta, Władysław Broniewski. Uroczyste otwarcie szkoły miało miejsce 3.01.1963 roku. Stanowisko kierownika objął Romuald Gorbaczewski. Rada Pedagogiczna liczyła 11 osób. Stanowili ją: Romuald Gorbaczewski, Julian Bak, Maciej Bojewski, Kazimierz Bahrynowski, Alina Gorbaczewska, Krystyna Kamińska, Marta Mikołajczuk, Barbara Ziemak, Danuta Żachowska, Antoni Żachowski, Alfreda Żemojć. W szkole uczyło się 390 uczniów.
15 września 1974 r. szkoła otrzymała Sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W tym dniu odsłonięto również pamiątkową tablicę poświęconą patronowi szkoły oraz nastąpiło otwarcie amfiteatru. W 1975 roku  sztandar szkoły został uhonorowany złotą odznaką Zasłużony dla Warmii i Mazur. Wyróżnienie to otrzymało również kilkoro nauczycieli.
Przez wiele lat szkoła była modernizowana i rozbudowywana. Już w 1970 roku posiadała kompleks boisk do piłki ręcznej siatkówki i koszykówki.
3 lipca 1976 roku szkoła zmieniła status ze Zbiorczej Szkoły Gminnej na Szkołę Podstawową nr 2 w Pasłęku.
1 września 1979 zaczęto pracować w dwóch budynkach szkolnych. Po kilku latach remontu byłego Domu Kultury szkoła zyskała budynek nr 2. Kolejne lata to dalsza rozbudowa szkoły. Przez ponad dwa lata trwała dobudowa drugiego piętra, a 1 września 1984 uczniowie i nauczyciele mogli rozpocząć pracę w powiększonym budynku.
W maju 1985 dyrektor szkoły Romuald Gorbaczewski  i dyrektor Bogusław Stankiewicz na wniosek młodzieży zostali wyróżnieni przez redakcję Płomyka Szkarłatną Różą. Natomiast 14 października 1986 roku dyrektor szkoły Romuald Gorbaczewski otrzymał najważniejsze odznaczenie resortowe Zasłużony Nauczyciel PRL. Wielu innych nauczycieli szkoły otrzymało wyróżnienia. Doceniona została też szkoła za swoją działalność.  20.12.1986 r. została przyjęta do klubu Przodujących Szkół.
W 1991 roku odszedł na emeryturę dyrektor szkoły Romuald Gorbaczewski a 1 lipca tego samego roku na to stanowisko został powołany p. Bogusław Stankiewicz.
Wkrótce po tym rozpoczęła się budowa nowej sali gimnastycznej przy budynku nr 2. Oddanie do użytku obiektu nastąpiło w 1993 r.
26.08. 2007 r. do szkoły dotarła wiadomość nagłej śmierci dyrektora Bogusława Stankiewicza, wieloletniego wicedyrektora a od 1991 roku dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku. W dowód uznania za pracę na rzecz miasta i społeczności uczniowskiej odsłonięto tablicę pamiątkową przy rondzie u zbiegu ulic 3 Maja i Ogrodowej, które nazwano im. Bogusława Stankiewicza. Uroczystość poświęcona temu wydarzeniu odbyła się w szkole 29.09. 2011 r.
18 października 2007 r. na stanowisko dyrektora została powołana pani Grażyna Lewandowska.
11.04.2008 r. otwarto w szkole Szkolne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a 6 października 2011 nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 z lodowiskiem.
W latach 2006-2013 zostały przeprowadzone remonty obu budynków szkoły, m.in. remont stołówki, wymiana okien, adaptacja nowych pomieszczeń na świetlicę szkolną, remont holów w głównym budynku oraz przy wydatnej pomocy rodziców modernizacja poszczególnych izb lekcyjnych.
Szkoła Podstawowa nr 2  znajduje się przy ulicy Sprzymierzonych 9. Usytuowana została w pięknym terenie o dużych możliwościach stąd też przygotowano tu wiele boisk, ścieżek spacerowych, tarasów kwiatowych, ławeczek i miejsc na prawdziwy relaks. Na samym szczycie wzniesienia króluje znicz, który był zapalany z okazji ważnych szkolnych uroczystości. Stok wzgórza zdobi biały orzeł na czerwonym tle. U podnóża imię szkoły upamiętnia strzelisty pomnik z wizerunkiem Władysława Broniewskiego i mottem "A my pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci".
Obecnie w szkole jest zatrudnionych 37 nauczycieli, uczy się w niej 426 uczniów oraz 95 dzieci w oddziałach przedszkolnych.
Szkoła jest aktywna i  uczy aktywności swoich uczniów, którzy oddają się  swoim pasjom sportowym. Sport był i jest ważną dziedziną życia szkoły. W licznych konkurencjach realizują się i zdobywają medale mali sportowcy, przynosząc zaszczyt szkole, a potem nawet sławę.
Sale lekcyjne są dobrze wyposażone. Uczniowie mogą zdobywać informatyczną wiedzę w nowoczesnej pracowni komputerowej. Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone sale językowe. Pracownie te posiadają laptopy i tablice interaktywne. Wszystko to czyni naukę łatwiejszą i ciekawszą. W szkole prężnie działają rozmaite koła zainteresowań dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów. Szkoła dysponuje dwiema salami logopedycznymi i gabinetem pedagoga. Uczniowie mogą przyjemnie spędzać czas, uczyć się i odrabiać lekcje w dwóch pomieszczeniach szkolnej świetlicy.
Od roku szkolnego 2012/2013 w szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny Librus.
Szkoła była organizatorem wielu imprez i uroczystości. Zaliczyć do nich można:
Luty 1986 r. - organizacja III Konkursu Recytatorskiego Poezji Władysława Broniewskiego. Brali w nim udział uczniowie ze szkół położonych w północnym rejonie Polski, noszących imię naszego patrona.
1986 r.   organizacja Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.
Czerwiec 1987 r. -  X-  jubileuszowy finał Ogólnopolskich Zawodów  Sprawni jak żołnierze". Trzy dni najlepsze drużyny chłopców i dziewcząt z całej Polski toczyły zaciętą rywalizację o laur zwycięstwa.
1993 r. - pierwszy raz w szkole zagrała WOŚP (zbierano pieniądze na terenie szkoły), takie zbiórki były do 2002 roku. Od 2003 do 2010  roku w szkole działał sztab WOŚP i  odbywała się impreza środowiskowa.
21.03.1997 r.   zorganizowanie w ramach obchodów 700  lecia Pasłęka, wystawy  zdjęć dużego formatu, zatytułowanej Pasłęk z lotu ptaka,  ukazującej historyczny i współczesny Pasłęk. Wystawa została zorganizowana przy współpracy Towarzystwa Powiatowego Pr. Holland, a autorem zdjęć był dyr. B. Stankiewicz.
10.05.2000 r.  pierwszy organizowany w naszej szkole przez p. Elżbietę Milewską  Sekitę Regionalny Sejmik Ekologiczny Zacznijmy od siebie  ekologia dla każdego (udział 13 szkół).  
21  23.05.2003 r. - Zielona Europa -  warsztaty ekologiczne z udziałem członków Klubu Przodujących Szkół z Warszawy (uczestniczyły m.in. szkoły ze Świdnicy, z Małkinii, Kwidzyna, Elbląga, Pasłęka, Drulit, Rzecznej, Młynar). Gościem był przewodniczący Klubu Przodujących Szkół p. Janusz Syrokomski
23.03. 2006 r.  Warsztaty dla nauczycieli z okolicznych szkół, na które został zaproszony i je poprowadził pan Lesław Furmaga, twórca systemu Kolorowej ortografii  Ortofrajdy
Październik 2009 r.  organizacja gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.
01.03.2010 r.  organizacja międzyszkolnego konkursu wiedzowego i plastycznego z okazji inauguracji Roku Chopina.Szkoła uczestniczyła w wielu  projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, tj.01.09.  31.12. 2008 r. - realizacja projektu  Bezpieczny uczeń, który miał na celu poprawę  bezpieczeństwa uczniów dojeżdżających do szkoły z okolicznych miejscowości.
2008/2009  realizacja projektu unijnego Sukces dla każdego- zajęcia skierowanego do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2008-2010  realizacja projektu Języki nas zbliżają- realizowanego w ramach programu Comenius.
2011 - 2013  realizacja projektu Comenius - Over the rainbow.
2013 r.  realizacja projektu unijnego  Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I  III szkół podstawowych gminy Pasłęk.