foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
1 września rozpoczynamy rok szkolny :)

3 lutego pani dyrektor G. Lewandowska spotkała się z młodszymi i starszymi uczniami, by przekazać im informacje o wynikach ich pracy. 19 oddziałów klas I – VIII w liczbie 424 uczniów uchwałą rady pedagogicznej rozpoczęło naukę w II półroczu ! Niestety, kilkunastu uczniów (16) otrzymało parę jedynek, ale mamy wielką nadzieję, że zostaną one poprawione i wszyscy po wakacjach, w komplecie znajdą się w klasach programowo wyższych. W oddziałach przedszkolnych bawi się i uczy dziewięćdziesięcioro dziewięcioro (99) dzieci, zaś w klasach I – III sto dwadzieścioro dziewięcioro(129) uczniów.

Oto trochę statystyki za I półrocze:
W klasach I – III (129 uczn.) 70 uczniów osiągnęło najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu.
W klasach IV – VIII (295 uczn.) 80 uczniów otrzymałoby świadectwa z „czerwonym paskiem”.
Klasa o najwyższej średniej – V a – 4,69 – 11 uczniów
IV a – 4,64 – 10 uczniów
V c – 4,59 –9 uczniów

Średnia ocen klas IV – VIII - 4,18
Najwyższe średnie uzyskali uczniowie: Szczesna Amelia – 6,00 kl. VII a
Sobolewska Julia – 5,92 kl. V c
Bieńkiewicz Bartosz – 5,79 kl. VIII c
Makowska Anna – 5,75 kl. V b
Kamiński Piotr – 5,71 kl. VII b

W liczbie 295 uczniów mieści się 114 wzorowych, 106 bardzo dobrych, 55 dobrych, 11 poprawnych, 6 nieodpowiednich i 3 nagannych.

Panie dyrektorki i grono pedagogiczne gratulują wyników najlepszym uczniom i klasom oraz życzą wszystkim uczniom osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce i sukcesów w innych dziedzinach szkolnych.

 

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.