ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

WTOREK

- 11.50 - 12.35, klasa II a,  p. Danuta Prokop

ŚRODA

- 9.45 - 11.30, klasa 2 b,  p. Ewa Strzelecka
- 11.50 - 12.35, klasa 3a,  p. Ewa Kilian

CZWARTEK

- 8.50 - 9.35, klasa II a,  p. Danuta Prokop

PIĄTEK

- 8.50 - 9.35, klasa I b, p. Aniela Chylińska
- 9.45 - 10.30, klasa I a, p. Agata Dragan

TERAPIA PEDAGOGICZNA

PONIEDZIAŁEK

- 14.30 - 15.15, p. Danuta Szczesna

WTOREK

- 08.00 - 08.45, p. Danuta Szczesna

ŚRODA

- 8.50 - 9.35, p. Ilona Potrapeluk
- 13.40 - 14.25, p. Ilona Potrapeluk

 

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PONIEDZIAŁEK

- 14.30 - 15.15, p. Marzena Szymańska

ŚRODA

- 13.40 - 14.25, p. Marzena Szymańska

CZWARTEK

- 13.40 - 14.25, język angielski, p. Anna Cieśla

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z J.POLSKIEGO

ŚRODA

- 12.45 - 13.30, p. Agnieszka Leśniewicz

 

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z J.ANGIELSKIEGO

PONIEDZIAŁEK

- 14.30 - 15.15, p. Barbara Kaczyńska

PONIEDZIAŁEK

- 14.30 - 15.15, p. Anna Perłowska

 

KOŁO MATEMATYCZNE

WTOREK

- 14.30 - 15.15, p. Barbara Rokita

 

KOŁO GEOGRAFICZNE I REGIONALNE

PONIEDZIAŁEK

- 14.30 - 15.15, p. Ewa Sidor

 

KOŁO BIOLOGICZNE

CZWARTEK

- 14.30 - 15.15, p. Dorota Andrzejewicz

 

FAKULTETY Z BIOLOGII

CZWARTEK

- 15.15 - 16.00, p. Dorota Andrzejewicz

 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE WARSZTATY LITERACKIE

WTOREK

- 14.30 - 15.15, p. Katarzyna Czarnecka

 

ZAJĘCIA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PIĄTEK

- 14.30 - 15.15, p. Ilona Potrapeluk

 

KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

WTOREK

- 14.30 - 15.15, p. Ewa Sidor

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

WTOREK

- 10.50 - 11.35, p. Agata Dragan

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

ŚRODA

- 13.40 - 14.25, p. Iwona Matukiewicz

 

PLANSZÓWKOWY ZAWRÓT GŁOWY

ŚRODA

- 13.40 - 14.25, p. Marta Lasmanowicz

 

NAUKA GRY NA GOTARZE

CZWARTEK

- 12.45 - 14.25, p. Katarzyna Czarnecka

 

GRY LOGICZNE - KOŁO SZACHOWE

ŚRODA

- 12.45 - 13.30, p. Marzena Szymańska

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

PONIEDZIAŁEK

- 14.30 - 15.30, lekkoatletyka dla klas IV-V, p. Dariusz Korwel

WTOREK

- 12.50 - 14.20, lekkoatletyka dla klas I-III, p. Marek Białogrzywy

ŚRODA

- 15.20 - 16.20, lekkoatletyka dla klas IV-V, p. Dariusz Korwel

 

SKS

PIĄTEK

- 14.30 - 15.15, p. Ireneusz Naspiński

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

ŚRODA

- 09.45 - 10.30, p. Ireneusz Naspiński

CZAWARTEK

- 11.50 - 12.35, p. Ireneusz Naspiński