Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku

Facebook

LOGOWANIE

LICZNIK ODWIEDZIN

4689010
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
1071
4760
26594
114257
4689010
Twój IP: 54.81.220.239
2019-07-19, 05:58:17

Szanowni Rodzice,

W świetle ostatnich niepokojących wydarzeń i sytuacji, w których dochodzi do brutalnych aktów przemocy rówieśniczej, nasza szkoła podejmuje dodatkowe działania informacyjno - profilaktyczne, które mają na celu podniesienie świadomości oraz poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa. Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci zostali zajęciami wychowawczymi związanymi z tą tematyką. W szkole funkcjonuje skrzynka zaufania, do której dzieci oraz Wy, Szanowni Rodzice, możecie wrzucać informacje o niepokojących Was sygnałach. My, nauczyciele, również stale pogłębiamy swoją wiedzę w tym zakresie. W związku z podejmowanymi działaniami bardzo proszę o poruszenie tematu bezpieczeństwa podczas rozmów z Waszymi dziećmi.
Z myślą o Was, Szanowni Rodzice, zostało zaplanowane na 29 maja 2019r. na godz. 17:00 w szkolnej auli spotkanie z Policjantami Komisariatu Policji w Pasłęku, na które serdecznie zapraszam.

Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły


Uważne rodzicielstwo.

Silna więź z rodzicami to jeden z czynników chroniących młode osoby przed angażowaniem się w ryzykowne sytuacje.

Uważny rodzic to taki, który buduje pogłębioną relację ze swoim dzieckiem. Jest ciekawy doświadczeń i opinii dziecka, jego uczuć, marzeń, pomysłów i tego, jak rozumie świat.

Uważny rodzic obserwuje dziecko, próbuje zrozumieć jego potrzeby i przyczyny zachowania. Nie koncentruje się wyłącznie na realizowaniu celów wychowawczych, duże znaczenie ma dla niego budowanie emocjonalnego porozumienia z dzieckiem opartego na szacunku i zaufaniu.

Taką relację najlepiej budować z dzieckiem od samego początku, ale nigdy nie jest za późno, żeby zacząć ją rozwijać.

Wiecej materiałów kampani: http://uwaznirodzice.pl/

Designed by Freepik

Praca domowa
Praca domowa – jedna z form organizacji procesu kształcenia, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej, jak i lekcji podającej. Polega na wykonywaniu w domu zajęć, które zleca uczniowi nauczyciel w toku trwającej lekcji. Służy wdrożeniu wychowanków do samokształcenia poprzez samodzielną analizę treści zawartych w podręcznikach i encyklopediach, jak również zrozumienie, utrwalenie i pogłębienie wiedzy, oraz samodzielnością myślenia w posługiwaniu się nią.

Praca domowa tylko wówczas spełnia swoje zadanie, gdy:

- łączy się ściśle z pracą na lekcji,
- jest właściwie zadana,
- nie przekracza możliwości uczniów,
- jest samodzielnie wykonywana,
- systematycznie się ją kontroluje i ocenia,
- po jej wykonaniu uczeń jest poinformowany o błędach, które popełnił.

Nadmiar pracy domowej może prowadzić do przeciążenia co działa niekorzystnie na zdrowie i motywację do nauki.

Zapraszam do zapoznania się z prezentacją na temat pracy domowej.

Pedagog szkolny Beata Ziębicka

Prezentacja - praca domowa

10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

Rodzice nie zawsze zdają sobie sprawę, co ich dzieci robią w internecie, bo dzieci często to przed nimi skrzętnie ukrywają. 47 proc. rodziców obawia się, że ich dzieci ujawniają zbyt wiele osobistych danych nieznajomym osobom. Niewiele mniej boi się, że dzieci kontaktują się z nieodpowiednimi osobami i są narażone na kontakt z obscenicznymi materiałami. 67 proc. rodziców deklaruje, że rozmawia z dziećmi na temat zagrożeń z sieci. 
Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę. Kontakt z takimi materiałami często powoduje wystąpienie wysokiego poziomu negatywnych emocji oraz zaburza prawidłowy rozwój i obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka. Wyniki wielu badań potwierdzają także, że kontakt z przekazami pełnymi przemocy, np. poprzez gry komputerowe, może mieć negatywny wpływ na psychikę dzieci i prowadzić do większej tolerancji na przemoc lub wręcz agresji. Młodym ludziom trudno wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez internetu. Około 30% nastolatków pozostaje online cały czas niezależnie od miejsca pobytu, a 93,4% codziennie korzysta z internetu w domu (badania Nastolatki 3.0 – NASK, 2016). Jednocześnie aż 23% rodziców w ogóle nie rozmawiało z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci, a spośród tych, którzy to robili, tylko połowa poruszała temat niebezpiecznych treści (Orange, 2016).

Chroń dziecko w sieci:
1. USTAL Z DZIECKIEM ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU
2. UDOSTĘPNIAJ DZIECKU JEDYNIE POZYTYWNE I BEZPIECZNE TREŚCI
3. ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO DOŚWIADCZENIACH W SIECI
4. SKONFIGURUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA W URZĄDZENIU
5. ZAINSTALUJ PROGRAM DO KONTROLI RODZICIELSKIEJ

Ulotka "10 porad dla rodziców"