foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
OD 25 MARCA ZDALNE NAUCZANIE

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Minął już pierwszy miesiąc nauki, a przed nami wiele jeszcze różnych wydarzeń. Jednym z nich jest udział w głosowaniu na nasz projekt inwestycyjny zgłoszony do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Dotyczy on nowej lokalizacji szerokiej bramy wjazdowej prowadzącej na parking przy szkole.

Jego realizacja wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków przebywających na terenie szkoły. Ograniczyłaby bowiem ruch pojazdów jedynie do parkingu, zlokalizowanego poza budynkiem, wyraźnie oddzielając tę strefę od szkolnego dziedzińca i umożliwiając bezkolizyjny wyjazd na ul. Sprzymierzonych.

Aby jednak urzeczywistnić ten projekt, potrzebne są Wasze głosy. Dlatego zachęcam wszystkich do wypełnienia karty do głosowania na tę inwestycję poprzez umieszczenie znaku X przy pozycji nr 1 i przekazania jej do szkoły w terminie do 21.10. 2019 r.

Uprawnione do głosowania są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z terenu Gminy Pasłęk. Liczba zebranych głosów zdecyduje o tym, czy uda się nam zrealizować nasz wspólny cel. Liczy się każdy oddany głos!

Jestem głęboko przekonana, że jak zawsze można na Was liczyć!

Wspólnie zmieńmy otoczenie szkoły w bezpieczną i przyjazną wszystkim przestrzeń!

Dyrektor Szkoły
Grażyna Lewandowska

Na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela 14 października - Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu w godzinach 800-1500 szkoła zapewnia uczniom zajęcia świelicowe. W oddziałach przedszkolnych planowane są zajęcia zgodnie z obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć dydaktycznych przedszkola.

Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim naszej szkoły informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym będą: 2 i 3 stycznia 2020 r., 21, 22, 23  kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r. Dni te będą wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów,  szkoła w ww. dniach zapewnia zainteresowanym uczniomzajęcia świetliocowe i sportowe. W tych dniach w oddziaach przedszkolnych planowane są zajęcia zgodnie z obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć dydaktycznych przedszkola.

treść zarządzenia - tutaj

Godziny urzędowania

Sekretariat  730 - 1530

Biblioteka  800 - 1400

Logopeda  poniedziałek8 00 - 1325, wtorek 800 - 1420,      
                   czwartek 800 - 1030, piątek 800 - 1325 

Pedagog 
poniedziałek - czwartek 800 - 1330,

                 piątek  800 - 1200


Kont
akt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.