foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szczęśliwego Nowego Roku 2020

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020 w dniu 31 listopada 2019 r. w auli naszej szkoły odbyło się zaprzysiężenie nowego Samorządu Szkolnego. W tej uroczystości uczestniczyli: pani wicedyrektor Anetta Daszkowska, grono pedagogiczne naszej szkoły oraz uczniowie klas 6-8. Na początku wszyscy odśpiewaliśmy hymn narodowy. Następnie nowy Samorząd Szkolny w składzie: Przewodnicząca - Agata Koroblewska z kl. 8a, Wiceprzewodnicząca - Amelia Pielech z kl. 7b, Sekretarz - Hubert Zawidow z kl. 7a złożył uroczystą przysięgę na szkolny sztandar.
Potem głos zabrała pani wicedyrektor Anetta Daszkowska. Złożyła najserdeczniejsze gratulacje członkom Samorządu Uczniowskiego oraz życzyła powodzenia w pracy na rzecz naszej szkoły. Następnie nowa przewodnicząca Agata Koroblewska podziękowała wszystkim za oddane na nią głosy i okazane zaufanie. Na zakończenie uroczystości pani Beata Ziębicka wręczyła wyróżnienia i nagrody za udział w konkursie "Zdrowo zakręceni" ufundowane przez Urząd Miejski w Pasłęku.
Spotkanie w szkolnej auli odbyło się w miłej i spokojnej atmosferze. Życzymy Samorządowi Uczniowskiemu podejmowania mądrych decyzji i sukcesów w pełnieniu funkcji.

Maja Lender

4 października, jak co roku, odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego klas IV-VIII. Wyłonieni spośród klas VII i VIII kandydaci, na kilka dni przed głosowaniem, przygotowali plakaty, w których opowiedzieli o sobie, swoich zainteresowaniach, planach na przyszłość oraz postulatach do zrealizowania w przypadku ewentualnego objęcia funkcji w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego. Następnie przygotowano salę, w której zasiadła komisja i umieszczona została urna. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała trzyosobowa komisja pod nadzorem opiekuna Samorządu. Każdy uczeń, biorący udział w głosowaniu, otrzymał kartę z nazwiskami kandydatów oraz został poinformowany, w jaki sposób należy wypełnić ją właściwie. Szczególną opieką zostały otoczone najmłodsze klasy czwarte, które w wyborach uczestniczyły pierwszy raz. Teraz pozostało jedynie zliczyć głosy i poinformować społeczność szkolną o wynikach tegorocznych wyborów.

Za wszystkich kandydatów trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Godziny urzędowania

Sekretariat  730 - 1530

Biblioteka  800 - 1400

Logopeda  poniedziałek8 00 - 1325, wtorek 800 - 1420,      
                   czwartek 800 - 1030, piątek 800 - 1325 

Pedagog 
poniedziałek - czwartek 800 - 1330,

                 piątek  800 - 1200


Kont
akt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.