Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Pasłęku

Facebook

LOGOWANIE

LICZNIK ODWIEDZIN

4962089
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Razem
4258
7805
4258
193598
4962089
Twój IP: 34.236.38.146
2019-08-25, 10:51:17


Logopeda - mgr Emilia Pokojska


Godziny pracy:

poniedziałek: 8:50 - 13:30
wtorek: 8.00 - 13.30
czwartek: 8:00 - 13:30
piątek: 8:00 - 12:35

     Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowa komunikacja jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii i odczuć. Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w każdej sferze.
Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treści, formy, metody są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, są skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości.
Terapia logopedyczna w naszej szkole odbywa się w ramach grupowej pracy z dziećmi. Jej celem jest usuwanie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się poprzez doskonalenie sprawności artykulacyjnej oraz korygowanie występujących u dzieci wad wymowy.
Pamiętajmy, że niezbędna jest ścisła współpraca rodziców z logopedą. Po każdorazowych zajęciach dzieci otrzymują wskazówki do pracy w domu. W znacznej mierze od stosowania się do tych zaleceń zależne są efekty terapii. Zadaniem rodziców jest utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału, gdyż tylko wtedy, gdy materiał ten jest dobrze utrwalony, można przejść do następnego etapu ćwiczeń.

Wskazówki dla rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną:

  • nawiązanie kontaktu z logopedą w celu uzyskania informacji o stanie mowy dziecka i otrzymania informacji na temat pracy z dzieckiem w domu;
  • dopilnowanie, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne;
  • kontrolowanie zeszytu dziecka i utrwalanie w domu materiału który się w nim znajduję;
  • egzekwowanie od dziecka prawidłowej wymowy wywołanych i utrwalanych na zajęciach głosek.

Mówca
     Umiejętność ładnego wypowiadania się, jest przydatna w wielu sytuacjach, dlatego warto ją opanować. Jednak, nie zawsze przychodzi to łatwo. Są osoby, którym poprawne i płynne wypowiadanie myśli nie sprawia żadnych kłopotów, jednak większość ma z tym spory problem. Osoby te, często w niewłaściwy sposób układają zdania, usiłują zbyt dużo powiedzieć na raz, mają problemy z dobieraniem słów oraz gramatyką. Bez wątpienia, wypowiadanie się jest podstawą relacji międzyludzkich, więc warto opanować je do perfekcji.

Czytaj więcej...

Jak motywować dziecko do pracy w domu?- praktyczny poradnik logopedyczny dla rodziców.

     Zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną do zapoznania się z poniższym tekstem.
Porady logopedy     Terapia logopedyczna to proces długotrwały i żmudny, wymagający współpracy i zaangażowania ze strony nie tylko terapeuty ale również dziecka i jego najbliższego otoczenia. W większości przypadków ćwiczenia z logopedą w szkole odbywające się raz w tygodniu to za mało, aby sprawnie przezwyciężyć trudności i opanować umiejętności niezbędne do prawidłowej wymowy i sprawnej komunikacji językowej. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń, wówczas następuje utrwalanie i automatyzacja umiejętności, które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą.

Czytaj więcej...