Ślubowanie klas pierwszychGaleria1 września spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, aby rozpocząć rok szkolny 2022/2023. Tego dnia odbyło się także pasowanie klas pierwszych a uczniowie poznali swoich nowych wychowawców (klasa Ia pani Danuta Prokop, klasa Ib pani Ewa Kilian). Było to ważne wydarzenie i wielkie przeżycie dla dzieci i ich rodziców.
Każdy pierwszak ślubował na sztandar szkoły i  składał obietnicę bycia dobrym uczniem. Następnie, przy pomocy wielkiego ołówka, był pasowany przez panią dyrektor Agnieszkę Cieklińską na ucznia Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku.
Po uroczystości pierwszaki udali się do klas, gdzie otrzymali drobne upominki (dyplomy i teczki) ufundowane przez Radę Rodziców.

Życzymy nowym uczniom samych szóstek i wspaniałych przyjaciół.

                                                                                                                       Danuta Prokop
                                                                                                                          Ewa Kilian