Podsumowanie projektu Erasmus

Od IX 2020  do  VIII 2022 w projekcie Erasmus + brało udział 23 uczniów naszej szkoły. Zaplanowano liczne działania nakierowane na poznawanie krajów partnerskich. Niewątpliwym atutem projektu była mobilność uczniów i nauczycieli. W ramach projektu odbyły  się trzy spotkanie międzynarodowe. Uczniowie krajów partnerskich spotykali się w Polsce, w Portugalii i we Francji. Językiem projektu był język angielski. Udział w projekcie przyniósł ogrom wrażeń i niesamowitą porcję wiedzy oraz życiowych doświadczeń.
Od IX 2020 do VIII 2022 w projekcie Erasmus + brało udział 23 uczniów naszej szkoły. Zaplanowano liczne działania nakierowane na poznawanie krajów partnerskich. Niewątpliwym atutem projektu była mobilność uczniów i nauczycieli. W ramach projektu odbyły się trzy spotkanie międzynarodowe. Uczniowie krajów partnerskich spotykali się w Polsce, w Portugalii i we Francji. Językiem projektu był język angielski. Udział w projekcie przyniósł ogrom wrażeń i niesamowitą porcję wiedzy oraz życiowych doświadczeń.
2
1 of 22