Otwarcie ekopracowni

11 października 2023 r. w naszej szkole uroczyście otwarto ekopracownię - salę lekcyjną wraz z zapleczem, przeznaczoną do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczo - ekologicznym oraz zajęć fizyki, chemii i biologii. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Wiceburmistrz Pasłęka Marek Sarnowski, kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej dr inź. Krzysztof Błaszczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców - pani Anna Szymanek. Po powitaniu przez dyrektor szkoły Agnieszkę Cieklińską i przecięciu wstęgi goście mieli możliwość obserwowania zajęć z udziałem uczniów z kl.7a. Podopieczni nauczycielek chemii i fizyki, pani Doroty Andrzejewicz i pani Iwony Żabickiej wykonywali eksperymenty z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, związanych z OZE. Budowali m.in. baterię z owoców, minielektrownię wodną, układali z klocków model elektrowni wiatrowej oraz samochód napędzany energią słoneczną.
11 października 2023 r. w naszej szkole uroczyście otwarto ekopracownię - salę lekcyjną wraz z zapleczem, przeznaczoną do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczo - ekologicznym oraz zajęć fizyki, chemii i biologii. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Wiceburmistrz Pasłęka Marek Sarnowski, kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej dr inź. Krzysztof Błaszczak oraz przewodnicząca Rady Rodziców - pani Anna Szymanek. Po powitaniu przez dyrektor szkoły Agnieszkę Cieklińską i przecięciu wstęgi goście mieli możliwość obserwowania zajęć z udziałem uczniów z kl.7a. Podopieczni nauczycielek chemii i fizyki, pani Doroty Andrzejewicz i pani Iwony Żabickiej wykonywali eksperymenty z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, związanych z OZE. Budowali m.in. baterię z owoców, minielektrownię wodną, układali z klocków model elektrowni wiatrowej oraz samochód napędzany energią słoneczną.