Żywa lekcja historii

31 października odbyła się w naszej szkole Żywa lekcja historii. Teatr Historyczny Chorągiew Komturstwa Gniewskiego w tym roku także zabrał uczniów w podróż przez wieki. Dzieci z młodszych klas miały możliwość doświadczenia ciężaru uzbrojenia oraz poznali jej wartość, natomiast klasy starsze wysłuchały barwnych opowieści o powstaniach narodowych (listopadowym i styczniowym), zapoznali się ze strojami i uzbrojeniem najsłynniejszych postaci tamtych lat oraz usłyszeli najważniejsze informacje na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.
31 października odbyła się w naszej szkole Żywa lekcja historii. Teatr Historyczny Chorągiew Komturstwa Gniewskiego w tym roku także zabrał uczniów w podróż przez wieki. Dzieci z młodszych klas miały możliwość doświadczenia ciężaru uzbrojenia oraz poznali jej wartość, natomiast klasy starsze wysłuchały barwnych opowieści o powstaniach narodowych (listopadowym i styczniowym), zapoznali się ze strojami i uzbrojeniem najsłynniejszych postaci tamtych lat oraz usłyszeli najważniejsze informacje na temat odzyskania przez Polskę niepodległości.