foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
31 maja wracamy wszyscy do szkoły :)

Poniedziałek

945 – 1030     kl. 1 a zajęcia edukacyjne A. Chylińska
1100 – 1145  
kl. 0 a
gimnastyka korekcyjna
M. Białogrzywy   
1045 – 1130
kl. 2 a
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
E. Kilian
1145 – 1230  kl. 1 a zajęcia edukacyjne E. Strzelecka
1240 – 1325  kl. 4 zajęcia plastyczne A. Dragan
1240 – 1325  kl. 6 a zajęcia wyrównawcze z matematyki J. Jaworska
1240 – 1325  kl. 4 b zajęcia wyrównawcze z matematyki B. Rokita
1335 – 1420  kl. 6 b zajęcia plastyczne I. Matukiewicz
1335 – 1420  kl. 2 b zajęcia przyrodnicze D. Prokop
1335 – 1420
kl. 8 a
zajęcia wyrównawcze z matematyki
B. Rokita
1425 – 1510
kl. 7 a
zajęcia wyrównawcze z matematyki
B. Rokita
1425 – 1510
kl. 7 a   
zajęcia wyrównawcze z matematyki
M. Szymańska     
1425 – 1510 kl. 8 b     kalendarz ósmoklasisty j. angielski      A. Cieśla                

Wtorek

800 – 845
kl. 3 a
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
A. Dragan
800 – 845
kl. 6 c
terapia pedagogiczna
D. Szczesna
850 – 935  kl. 3 a zajęcia wyrownawcze z matematyki A. Dragan
1240 – 1325
Kl. 4 - 8
SKS  (lekkoatletyka)
D. Korwel
1240 – 1325
kl. 6
koło matematyczne
J. Jaworska
1240 – 1325  kl. 6 c zajęcia wyrównawcze z j. polskiego K. Czarnecka
1240 – 1325  kl. 4 a zajęcia wyrównawcze z matematyki B. Rokita
1335 – 1420
kl. 7 - 8
koło matematyczne
B. Rokita
1335 – 1420
kl. 7 a
zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
K. Czarnecka
1335 – 1420
kl. 8 b
zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
D. Szczesna
1335 – 1420  kl. 6 c zajęcia wyrównawcze z matematyki M. Szymańska
1425 – 1510
kl. 7 a
koło biologiczne
D. Andrzejewicz
1425 – 1510
kl. 7 b
zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
K. Czarnecka
1425 – 1510  
kl. 8 a    
kalendarz ósmoklasisty j. angielski
A. Cieśla               

Środa

850 – 935
kl. 2 b 
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
D. Prokop         
945 - 1030  kl. 3 b zajęcia przyrodnicze T. Miechurska
1045 – 1130
kl. 3 a
SKS
M. Białogrzywy
1145 – 1230  kl. 5 b zajęcia wyrównawcze z matematyki M. Szymańska
1240 – 1335  kl. 1 a zajęcia przyrodnicze E. Strzelecka
1240 – 1335  kl. 2 a zajęcia wyrównawcze z matematyki E. Kilian
1240 – 1325  kl. 4 zajęcia wyrównawcze z j. polskiego D. Szczesna
1335 – 1420
kl. 5 a  
terapia pedagogiczna
D. Szczesna
1335 – 1420  kl. 6 b zajęcia wyrównawcze z matematyki J. Jaworska
1425 – 1510  kl. 7 zajęcia wyrównawcze z matematyki J. Jaworska
1425 – 1510   kl. 8 b     kalendarz ósmoklasisty j. angielski A. Cieśla               

Czwartek

800 – 845      
kl. 1 a
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
E. Strzelecka        
850 – 935  kl. 3a zajęcia przyrodnicze A. Dragan
1045 – 1130
kl. 3 b
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
T. Miechurska
1335 – 1420  kl. 1 b zajęcia przyrodnicze A. Chylińska
1335 – 1420
kl. 8 b
zajęcia wyrównawcze z matematyki
B. Rokita
1335 – 1420
kl. 7 a
zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
A. Daszkowska
1335 – 1420 kl. 6 zajęcia robotyki M. Szymańska
1425 – 1510
kl. 7 c
zajęcia wyrównawcze z j. polskiego
K. Czarnecka
1425 – 1510
kl. 4 a
SKS
I. Naspiński
1425 – 1510
kl. 8 b
gry planszowe
M. Lasmanowicz
1600 – 1800   
Kl. 7 - 8 
zespół muzyczny
K. Czarnecka

Piątek

800 – 845  kl. 1 a zajęcia doradztwa zawodowego A. Dyjach
800 – 845       
kl. 1 b    
zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
A. Chylińska
850 – 835  kl. 2-3 zajęcia artystyczne I. Matukiewicz
850 – 935  kl. 3 b zajęcia wyrównawcze z matematyki T. Miechurska
945 – 1030    
kl. 2 b   
gimnastyka korekcyjna
M. Białogrzywy
1145 – 1230  kl.  zajęcia artystyczne K. Czarnecka
1145 – 1230
kl. 2 a
SKS
M. Białogrzywy     
1240 – 1325  kl. 5 zajęcia teatralna D. Szczesna
1240 – 1325  kl. 2 a zajęcia wyrównawcze z matematyki E. Kilian
1340 - 1425  kl. 2 b zajęcia wyrównawcze z matematyki D. Prokop

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.