foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
31 maja wracamy wszyscy do szkoły :)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oraz dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku informuje, iż w ramach zapytania ofertowego nr 4/ZO/AOU2/2020 dotyczącego zakupu oraz dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II”,  najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

P.P.H.U „ELVIS” Maria Stelmaczonek, ul. 3 Maja 38 A, 14-400 Pasłęk

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.