foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
31 maja wracamy wszyscy do szkoły :)

Pragnę poinformować, że od poniedziałku – 18.01.2021r. – wznawiamy zajęcia lekcyjne.
Uczniowie klas I – III będą się uczyli w szkole zgodnie z wcześniej obowiązującym planem zajęć. Na terenie placówki będą również działały oddziały przedszkolne.
W szkole będzie czynna biblioteka, a dzieci potrzebujące zostaną objęte opieką świetlicową.
Uczniowie klas IV – VIII będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
Pragnę przypomnieć, że – zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS – do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Dzieci powinny być również zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę).

Wicedyrektor szkoły
Anetta Daszkowska

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.