foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
31 maja wracamy wszyscy do szkoły :)

Szanowni Rodzice,
informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. zostają wznowione zajęcia stacjonarne w oddziałach przedszkolnych działających w naszej szkole. Uczniowie klas I – VIII nadal uczą się w trybie zdalnym.

Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły

Pragnę poinformować, że od poniedziałku – 18.01.2021r. – wznawiamy zajęcia lekcyjne.
Uczniowie klas I – III będą się uczyli w szkole zgodnie z wcześniej obowiązującym planem zajęć. Na terenie placówki będą również działały oddziały przedszkolne.
W szkole będzie czynna biblioteka, a dzieci potrzebujące zostaną objęte opieką świetlicową.
Uczniowie klas IV – VIII będą kontynuowali naukę w trybie zdalnym. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji.
Pragnę przypomnieć, że – zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS – do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych. Dzieci powinny być również zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust (maseczkę).

Wicedyrektor szkoły
Anetta Daszkowska

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Drodzy Uczniowie!!!

Informuję, że od 9 (czwartek) do 14 (wtorek) kwietnia br. będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W związku z tym nie będą odbywać się zajęcia na odległość.

serdecznie pozdrawiam
Grażyna Lewandowska

Drodzy Uczniowie klas ósmych! Drodzy Rodzice!

Od 25.05.2020 r. na terenie szkoły będzie istniała możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów nauczania. Szczególnie zachęcam do udziału w konsultacjach  z przedmiotów objętych egzaminem (język polski, matematyka, język angielski). Jednocześnie informuję, że konsultacje są dla uczniów dobrowolne. Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne i potrzeby uczniów, podaję harmonogram konsultacji z nauczycielami.  (załącznik)

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w trosce o bezpieczeństwo uczniów, Rodziców oraz personelu szkoły pobyt dziecka w szkole będzie zorganizowany w reżimie sanitarnym,  z zachowaniem wytycznych i przyjętych procedur bezpieczeństwa.
Przed przyjściem do szkoły należy zapoznać się z:
• Procedurami przychodzenia/wychodzenia, przebywania uczniów w szkole podczas konsultacji oraz korzystania z biblioteki szkolnej. (załącznik)
• Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku podczas zagrożenia epidemiologicznego. (załącznik)

Jednocześnie przypominam, że nauczanie nadal odbywa się w sposób zdalny.

Dyrektor Szkoły
Grażyna Lewandowska

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Minął już pierwszy miesiąc nauki, a przed nami wiele jeszcze różnych wydarzeń. Jednym z nich jest udział w głosowaniu na nasz projekt inwestycyjny zgłoszony do Urzędu Miejskiego w Pasłęku w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Dotyczy on nowej lokalizacji szerokiej bramy wjazdowej prowadzącej na parking przy szkole.

Jego realizacja wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków przebywających na terenie szkoły. Ograniczyłaby bowiem ruch pojazdów jedynie do parkingu, zlokalizowanego poza budynkiem, wyraźnie oddzielając tę strefę od szkolnego dziedzińca i umożliwiając bezkolizyjny wyjazd na ul. Sprzymierzonych.

Aby jednak urzeczywistnić ten projekt, potrzebne są Wasze głosy. Dlatego zachęcam wszystkich do wypełnienia karty do głosowania na tę inwestycję poprzez umieszczenie znaku X przy pozycji nr 1 i przekazania jej do szkoły w terminie do 21.10. 2019 r.

Uprawnione do głosowania są zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe z terenu Gminy Pasłęk. Liczba zebranych głosów zdecyduje o tym, czy uda się nam zrealizować nasz wspólny cel. Liczy się każdy oddany głos!

Jestem głęboko przekonana, że jak zawsze można na Was liczyć!

Wspólnie zmieńmy otoczenie szkoły w bezpieczną i przyjazną wszystkim przestrzeń!

Dyrektor Szkoły
Grażyna Lewandowska

Na podstawie art. 74 Karty Nauczyciela 14 października - Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W tym dniu w godzinach 800-1500 szkoła zapewnia uczniom zajęcia świelicowe. W oddziałach przedszkolnych planowane są zajęcia zgodnie z obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć dydaktycznych przedszkola.

Grażyna Lewandowska
Dyrektor Szkoły

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim naszej szkoły informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w bieżącym roku szkolnym będą: 2 i 3 stycznia 2020 r., 21, 22, 23  kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r. Dni te będą wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów,  szkoła w ww. dniach zapewnia zainteresowanym uczniomzajęcia świetliocowe i sportowe. W tych dniach w oddziaach przedszkolnych planowane są zajęcia zgodnie z obowiązkowym tygodniowym wymiarem zajęć dydaktycznych przedszkola.

treść zarządzenia - tutaj

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.