foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Od 26 października pracujemy zdalnie

  • 16-17 września 2020 r.
  • 21-22 października 2020 r.
  • 16 grudnia 2020 r. - spotkanie online
  • 10 lutego 2021 r. - przedstawienie wyników klasyfikacji po I półroczu
  • 24 marca 2021 r.
  • 19 maja 2021 r.

Szanowni Rodzice
Zapraszamy do przeczytania kilku wskazówek jak chronić dzieci przed zgubnym wpływem nadmiernego
korzystania z Internet. Przeczytajcie proszę kilka wskazówek, które, mamy nadzieję okażą się pomocne. Niesamowicie istotnym jest uważne obserwowanie dzieci, ich zachowań, sposobów reagowania, nastroju. Ważne aby w porę dostrzec nawet najmniejsze niepokojące zmiany. Co zrobić aby jednak do niepokojących zachowań nie doszło?
- pomocne jest założenia blokad rodzicielskich na WSZYSTKICH urządzeniach, z których korzystają dzieci,
- zakaz lub maksymalne ograniczenie ekranów poza lekcjami,
- wpojenie nawyku że przerwa w lekcjach to czas na wstanie od komputera,
- zorganizowanie zajęcia ruchowe po lekcjach (piłka nożna, rower, bieganie, spacer) nawet raz w tygodniu może mieć bardzo dobry wpływ na funkcjonowanie dziecka
- spędzanie czasu wolnego wspólnie (nie w osobnych pokojach)
- zorganizowanie kontakt z rówieśnikami, w niewielkich grupach, w parach, aby dziecko rozwijało się społecznie i uniknęło szkodliwej izolacji
- dużo rozmów z dziećmi, bez oceniania i krytyki.
Rodzice bądźcie czujni na niepokojące zachowania czy nastroje trwające ponad dwa tygodnie u waszych pociech i w razie potrzeby zgłosicie się po pomoc do specjalisty.

Czytaj więcej: Kilka wskazówek dla Rodziców

Opłatę za dożywianie należy dokonywać z góry do 10-go każdego miesiąca (ilość dni x 3 zł = opłata). W wyjątkowych sytuacjach, po uzgodnieniu z wychowawcami świetlicy, termin wpłaty może być wydłużony. Opłaty należy uiszczać na konto szkoły: Bank Spółdzielczy w Pasłęku, numer konta:  53 8313 0009 0000 3506 2000 0070. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, oraz miesiąc, za który dokonuje się opłaty. Informacja o kwocie do zapłaty za dany miesiąc dostępna jest na tablicy informacyjnej w szkole, w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.
W wyjątkowych sytuacjach można też wpłacać gotówką u wychowawcy świetlicy. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się ze świetlicą szkolną telefonicznie, poprzez sekretariat szkoły 55 248 22 33 lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Z poradnika mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Rodzice uczniów klas I-III znajdą w poradniku MEN praktyczne wskazówki, jak planować i organizować czas z dzieckiem w domu, aby plan dnia uwzględniał edukację, aktywność ruchową, rozrywkę oraz relacje rodzinne. W publikacji znalazły się także porady dotyczące aktywizacji dziecka oraz podpowiedzi, jak w warunkach domowych zorganizować ciekawe eksperymenty, doświadczenia czy rodzinne projekty.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

  • przewodnicząca - Joanna Kamińska (VIII b)
  • z-ca przewodniczącej - Anna Jagodzińska (VII b)
  • sekretarz - Julita Ziółkowska (VIII a)
  • skarbnik - Dorota Śladowska (III a)

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła kampanię „Zadbaj o dziecięcy mózg”, której celem jest zwrócenie uwagi rodziców na potrzebę zachowania równowagi w korzystaniu z urządzeń ekranowych przez dzieci oraz uważnego towarzyszenia dziecku i spędzania z nim czasu bez zbędnych rozpraszaczy w postaci ekranów. Fundacja proponuje rodzicom wprowadzenie do codziennego życia tzw. Domowych Zasad Ekranowych, czyli zbioru reguł dotyczących sposobów i czasu korzystania z ekranów. Zasady pomagają zadbać o prawidłowy rozwój mózgu dziecka, uczą uważności i równowagi między aktywnościami online i offline oraz mogą pozytywnie wpłynąć na relacje rodzinne.

więcej na: domowezasadyekranowe.fdds.pl

Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłaty można dokonać na konto lub u wychowawców klas.

Dane do przelewu: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2  w Pasłęku
Nr konta Rady Rodziców: 81 8313 0009 0000 0260 2000 0010

Od października 2020 opłatę za dożywianie należy dokonywać z góry do 10-go każdego miesiąca na konto szkoły: Bank Spółdzielczy w Pasłęku nr konta: 53 8313 0009 0000 3506 2000 0070 .
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza oraz miesiąc, za który dokonuje się opłaty. Informacja o kwocie do zapłaty za dany miesiąc dostępna będzie na tablicy informacyjnej w szkole, w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. W przypadku wątpliwości proszę kontaktować się ze świetlicą szkolną telefonicznie poprzez sekretariat szkoły 55 248 22 33 lub za pomocą dziennika elektronicznego.

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.