foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
31 maja wracamy wszyscy do szkoły :)

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oraz dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku informuje, iż zapytanie ofertowe nr 5/ZO/AOU2/2020 dotyczące zakupu oraz dostawy sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” zostaje unieważnione.

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu oraz dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

      Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku informuje, iż w ramach zapytania ofertowego nr 4/ZO/AOU2/2020 dotyczącego zakupu oraz dostawy pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II”,  najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

P.P.H.U „ELVIS” Maria Stelmaczonek, ul. 3 Maja 38 A, 14-400 Pasłęk

Szkoła Podstawowa nr 2 kieruje zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę sprzętu i pomocy dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2020 do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Zal. 1 Formularz ofertowy
Zał. 2 Oświadczenie
Zał. 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań
Zał. 5 Wzór umowy

Zadanie 3 – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

945 – 1030 kl.1b (A. Chylińska)

1145 – 1230 kl.1a (E. Strzelecka)

 ---    

--- 

800 – 845 kl. 1a (A. Dyjach)

 

850 – 835 kl. 2-3 (I. Matukiewicz)

 

Zadanie 3 – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4-8

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1240 – 1325 kl. 4 (A.Dragan)

1335 – 1420 kl. 6b (I.Matukiewicz)

1425 – 1510 kl. 8b (A.Cieśla)

1240 – 1325 kl. 6c
(K.Czarnecka) 

 

1240 – 1325 kl. 4(D.Szczesna)

1425 – 1510 kl. 7 (J.Jaworska)

1425 – 1510 kl. 8b (A.Cieśla)

 --- 

1145 – 1230 kl. (K.Czarnecka)

1240 – 1325 kl. 5 D.Szczesna)

 

Zadanie 4 – zajęcia przyrodnicze dla uczniów klas 1-3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1335 – 1420 kl. 2b (D. Prokop)

---

945 - 1030 kl. 3b (T. Miechurska)

1240 – 1335 kl. 1a ( E. Strzelecka)

850 – 935 kl. 3a (A. Dragan)

1335 – 1420 kl. 1b (A. Chylińska)

1240 – 1325 kl. 2a (E. Kilian)

Zadanie 4 – zajęcia matematyczne dla uczniów klas 1-3

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

---

850 – 935 kl. 3a (A. Dragan)  

 1240 – 1335 kl. 2a (E.Kilian) 

 

850 – 935 kl. 3b ( T. Miechurska)

1340 - 1425 kl. 2b (D. Prokop)

Zadanie 4 – zajęcia matematyczne dla uczniów klas 4-8

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

1240 – 1325 kl. 6a (J. Jaworska)

1240 – 1325 kl. 4b (B. Rokita)

1240 – 1325 kl. 4a (B. Rokita)

1335 – 1420 kl. 6c (M. Szymańska)

1145 – 1230 kl. 5b (M. Szymańska)

1335 – 1420 kl. 6b (J. Jaworska)

---

---

Szkoła Podstawowa nr 2 kieruje zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawę pomocy i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2020 do godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk.

Załączniki:

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „AKADEMIA OTWARTEGO UMYSŁU II". Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu na zajęcia zostanie przyjętych 250 uczniów naszej szkoły. Dzieci będą nieodpłatnie korzystać z dodatkowych zajęć takich jak: zajęcia edukacyjne, przyrodnicze i matematyczne. Zgłoszenia do udziału w projekcie są przyjmowane w sposób ciągły.
Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Informacji na temat rekrutacji udziela Marzena Szymańska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Szkoła Podstawowa nr 2 zamieszcza zapytanie ofertowe na świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wraz z dostawą materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro.

Ofertę należy złożyć do dnia 09.09.2020. do godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego, osobiście lub przesyłką pocztową/kurierską na adres: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk.

Dokumentacja do pobrania: zapytanie wraz załącznikami

Zgodnie z pkt. VIII zapytania ofertowego na Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli wraz z dostawą materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Akademia otwartego umysłu II” współfinansowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 02.00.00 „Kadry dla gospodarki” działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe” zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. Na dzień unieważanienia tj. 7 września 2020 nie wpłynęła żadna oferta.

Od 1 sierpnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 realizowany jest projekt pt. "Akademia otwartego umysłu II". Jego celem jest kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, a także doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu ww. kompetencji. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa 02.00.00 „Kadry dla gospodarki”, Działanie 02.02.00 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”, Poddziałanie 02.02.01 „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe”
Liczba uczniów biorących udział w projekcie: 250
Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie: 25
Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r. – 30.06.2022 r.
Wartość projektu: 422 969,02 zł

Godziny urzędowania

Sekretariat  7.30 - 15.30

Biblioteka  8.00 - 14.00

Pedagog  poniedziałek - czwartek 8.00 - 13.00,

                 piątek  8.00 - 12.00

Psycholog wtorek i piątek 9.00 - 12.00

Kontakt:

ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
tel. 55 2482233
fax: 552482078
e-mail: sp2paslek@op.pl

 

Lokalizacja

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku Rights Reserved.