Drodzy Rodzice.

Wyniki badań pokazują sukcesywne pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów w kolejnych fazach epidemii – czytamy w raporcie przygotowanym przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej (IPZIN). W badaniach przeprowadzonych przez IPZIN od kwietnia do grudnia 2020 r. uczestniczyło łącznie ponad 11 tys. uczniów, rodziców i nauczycieli.

„Ich wyniki pokazują, że trwający od roku czas epidemii COVID-19 i związany z nim reżim sanitarny (zwłaszcza aspekt izolacji społecznej) prowadzi do coraz większego pogarszania się kondycji psychicznej uczniów. Według ekspertów zjawisko to może się nadal pogłębiać, nawet po wygaśnięciu epidemii" – czytamy w informacji o badaniu[1].

W trosce o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży Narodowy Fundusz Zdrowia poświęcił 5 numer biuletynu „Ze Zdrowiem” temu, jakże ważnemu tematowi. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące m.in.:

  • wspierania rozwoju psychicznego dziecka od pierwszych chwil jego życia,
  • znaczenia życzliwości, rozmowy i bliskiej więzi dla zdrowia psychicznego dziecka,
  • nauki samoakceptacji,
  • przyczyn kryzysu psychicznego i reagowania na ten kryzys,
  • wsparcia zapewnianego w szkole i poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zapraszamy do lektury.
Dyrekcja Szkoły

https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/magazyn_ze_zdrowiem/nfz_nr_5.pdf

 [1] https://ipzin.org/raporty-i-ekspertyzy/