W naszej szkole realizowany jest projekt Erasmus+ Lin en root
Czas realizacji projektu: IX 202 – VIII 2022
Kraje partnerskie to Francja i Portugalia
Jaki jest jego cel?
- zrozumienie historycznych związków pomiędzy krajami i regionami Europy oraz ich przyszłość w ramach unii europejskiej
- wzmacnianie poczucia przynależności do własnego środowiska
- rozwijanie ciekawości poznawania swojego regionu, kraju oraz innych krajów
- poszerzanie wiedzy geograficznej poprzez podróżowanie, zwiedzanie, poznawanie kultury innych narodowości
- poznawanie uczniów z krajów partnerskich, uczenie się języków, odkrywanie codziennych zwyczajów, kulinarnych smaków i muzycznych upodobań
- nabycie wiedzy o uprawie i wykorzystaniu lnu w poszczególnych krajach
- rozwijanie kreatywności
- rozwijanie umiejętności cyfrowych, prowadzenie bloga, dokumentowanie działań projektu

W projekcie bierze udział 25 uczniów naszej szkoły. Zaplanowano liczne działania nakierowane na poznawanie krajów partnerskich. Niewątpliwym atutem projektu jest mobilność uczniów i nauczycieli. W ramach projektu odbędą się trzy spotkanie międzynarodowe. Uczniowie krajów partnerskich spotkają się w Polsce, w Portugalii i we Francji. Językiem projektu jest język angielski. Wierzymy że udział w projekcie przyniesie ogrom wrażeń i niesamowitą porcję wiedzy oraz życiowych doświadczeń.