Opłata za luty 2022r. dla dzieci z klas V-VIII wynosi 18,00 zł
Proszę o jak najszybsze dokonywania wpłat.
Numer  konta BS Pasłęk  53 8313 0009 0000 3506 2000 0070
W tytule proszę podać imię, nazwisko, klasę ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.
DOŻYWIANIE ZA MIESIĄC LUTY  2022 WYNOSI  48 ZŁ.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

NUMER KONTA BANK SPÓŁDZIELCZY PASŁĘK 53 8313 0009 0000 3506 2000 0070

W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA I KLASĘ

DOŻYWIANIE ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2022 WYNOSI 30 ZŁ.

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

NUMER KONTA BANK SPÓŁDZIELCZY PASŁĘK 53 8313 0009 0000 3506 2000 0070

W TYTULE PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA I KLASĘ

 

 DOŻYWIANIE ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK (19 DNI X 3 ZŁ) WYNOSI 57 ZŁ

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

NUMER KONTA BANK SPÓŁDZIELCZY PASŁĘK  53 8313 0009 0000 3506 2000 0070

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA I KLASĘ