DOŻYWIANIE ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK (19 DNI X 3 ZŁ) WYNOSI 57 ZŁ

PROSZĘ O TERMINOWE WPŁATY DO 10-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA

NUMER KONTA BANK SPÓŁDZIELCZY PASŁĘK  53 8313 0009 0000 3506 2000 0070

W TYTULE WPŁATY PROSZĘ PODAĆ IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA I KLASĘ