logo poznaj polskelogo MEiN

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do programu MEIN „Poznaj Polskę”.

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”  jest częścią POLSKIEGO ŁADU.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Zadanie - przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i nauki, mające na celu:

 • wspomaganie w realizacji podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. - urozmaicenie zajęć lekcyjnych, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.
 • umożliwienie uczenia się opartego na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki
 • stworzenie uczniom warunków do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach realizacji zadania w naszej szkole w I półroczu zostały zorganizowane i przeprowadzone 2 wycieczki:

 1. Klasy I – III:
 • Jednodniowa wycieczka dla klas 3a i 3b do Gdyni – 40 uczestników
 • Termin: 12.2021r
 • Zrealizowana trasa wycieczki:
1) Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
2) Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

 

 1. Klasy IV – VIII:
 • Wycieczka trzydniowa do Warszawy dla klasy 7b i 7c – 39 uczestników.
 • Termin: od 09.12.2021 do 11.12.2021 r.
 • Zrealizowana trasa wycieczki:
1) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
2) Centrum Nauki Kopernik
3) Muzeum Powstania Warszawskiego
4) Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
5) Zamek Królewski w Warszawie
6) Muzeum Narodowe w Warszawie
Dyrektor Szkoły
p.o. A. Cieklińska