Świetlica szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 6:30 do 16:00. Wszystkie dzieci dojeżdżające autobusami są zapisane do świetlicy szkolnej co oznacza, że mają obowiązek przebywania w niej przed lekcjami oraz po zakończeniu zajęć oczekując na powrót do domu.
Zapisy dzieci miejscowych odbywają się osobiście w świetlicy szkolnej przez rodzica/ opiekuna prawnego lub za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

Karty uczestnika świetlicy można pobrać u wychowawców klas lub ze szkolnej  strony internetowej. Wypełniony formularz należy złożyć w świetlicy szkolnej lub u wychowawcy. 
Kontakt z wychowawcami świetlicy- telefonicznie przez sekretariat szkoły 55 248 22 33 lub za pośrednictwem Librusa.