komunikatDyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku indormuje, że do odebrania są zwroty nadpłat z tytułu uczęszczania dzieci do naszej placówki:

- wynikające z rozliczeń czerwca 2021 - dla dzieci, które ukończyły edukację w naszym przedszkolu,

- wynikające z roliczeń sierpnia 2021 - dla dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku w czasie wakacyjnego dyżuru.

Informuję, że w środę 27.10.2021 r. ze względu na szkolenie nauczycieli i pracowników szkoły ostatnie kursy autobusów zostaną przesunięte z 15.20 na 14.40.

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Cieklińska

Szanowni Państwo,
zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. W związku z powyższym szkoła nie będzie zawierała umowy ubezpieczenia w imieniu rodziców naszych uczniów. Wychodząc jednak naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zamieszczamy poniżej link, który pozwoli Państwu na ubezpieczenie dziecka online. Kod do ubezpieczenia uczniów naszej szkoły: NAU148. Podkreślamy, że decyzja o zawarciu umowy ubezpieczenia oraz wyboru ubezpieczyciela należy wyłącznie do rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

https://ubezpieczenia.nau.pl/#dzieci

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Cieklińska