Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalone zostały dla naszej szkoły następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024:
 • 20.10.2023
 • 2-3.11.2023
 • 2.05.2024
 • 14, 15, 16. 05. 2024
 • 31.05.2024

Szkoła w w/wym. dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, jeżeli rodzice zgłoszą taką potrzebę, natomiast nie organizuje dowozów dzieci.
Przepisy dot. dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie dotyczą oddziałów przedszkolnych.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Cieklińska

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalone zostały dla naszej szkoły następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023:

31.10.2022 r.
02.05.2023 r.
23, 24, 25.05.2023 r.
09.06.2023 r.

Szkoła w w/wym. dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, jeżeli rodzice zgłoszą taką potrzebę, natomiast nie organizuje dowozów dzieci.
Przepisy dot. dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie dotyczą oddziałów przedszkolnych. Przedszkole pracuje w tym czasie w formie dyżurów.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Agnieszka Cieklińska

Szanowni Państwo,

Informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalone zostały dla naszej szkoły następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022:

 1. 15.10.2021 r.
 2. 12.11.2021 r.
 3. 07.01.2022 r.
 4. 02.05.2022 r.
 5. 24, 25, 26.05.2022 r.
 6. 17.06.2022 r.

Szkoła w w/wym. dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, jeżeli rodzice zgłoszą taką potrzebę., natomiast nie organizuje dowozów dzieci.

Przepisy dot. dni wolnych od zajęć dydaktycznych nie dotyczą oddziałów przedszkolnych. Przedszkole pracuje w tym czasie w formie dyżurów.

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły
Agnieszka Cieklińska