podziekowanie


Uczniowie naszej szkoły, po raz kolejny, włączyli się aktywnie w akcję „Uczniowie - Uczniom IV”. Obok zamieszczamy podziękowanie, które otrzymaliśmy z Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie, współorganizatorów akcji.


katechetki:
Edyta Garczyńska
Marta Lasmanowicz