ekopracownia
W naszej szkole trwają prace związane z realizacją projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, dzięki którym powstanie nowoczesna sala lekcyjna wraz z zapleczem przeznaczona do prowadzenia zajęć o charakterze przyrodniczo - ekologicznym. Wyremontowane pomieszczenia zostaną wyposażone w ergonomiczne meble, sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne z zakresu przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej. „EKOPRACOWNIA” dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 67 500 zł będzie również miejscem przygotowania i organizacji projektów, konkursów, akcji promujących ochronę środowiska.