Sejm Rzeczypospolitej w 2011 roku ustanowił dzień 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Każdego roku uczniowie naszej szkoły składają hołd bohaterom antykomunistycznego podziemia za ich poświęcenie i walkę w obronie niepodległej Polski. Żołnierze Niezłomni zapisali się na kartach naszej historii jako Ci, którzy oddali swoje życie za odwieczne prawo wszystkich Polaków do samostanowienia. Przeciwstawiając się reżimowi komunistycznemu stali się nadzieją na życie w wolności i poszanowaniu ludzkiej godności.
Upłynęło wiele lat. Losy Żołnierzy Wyklętych poznajemy najczęściej już tylko z książek i telewizji. Mimo to jednak mocno czujemy, że ten okres naszej historii, że śmierć tak wielu ludzi, którym przyszło stanąć do nierównej walki w obronie najwyższych ideałów, zasługuje na nasz szczególny szacunek.

Władza komunistyczna odebrała im wszystko: dom, rodzinę, marzenia ... Nie było im też dane ujrzeć wolnej Polski. Naszym dziś więc obowiązkiem jest pamiętać, czcić ich dobre imię oraz wychowywać młode pokolenia w poszanowaniu najwyższych wartości, o które walczyli Niezłomni.

Opiekun SU klas IV-VIII