13 października w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie. Swą obecnością zaszczyciła nas również pani Grażyna Lewandowska.  W części oficjalnej głos zabrała pani Agnieszka Cieklińska - dyrektor szkoły, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom oraz podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń. W części artystycznej uczniowie przedszkola i klas 1-8 pod kierunkiem pani Danuty Szczesnej, pani Ilony Potrapeluk, pani Iwony Matukiewicz oraz pani Marzeny Szymańskiej skeczem, tańcem i śpiewem wyrazili swoje podziękowania i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Uroczystość wywołała uśmiech na twarzach zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Naładowani pozytywną energią wróciliśmy na lekcje.