Galeria Przedszkolaka

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 03 czerwca zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Pasłęku. W ćwiczeniach wzięły udział przedszkolaki z naszego przedszkola, personel oraz strażacy. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.
Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 03 czerwca zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem…

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 03 czerwca zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Zakres i przebieg działań został uzgodniony z Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Pasłęku. W ćwiczeniach wzięły udział przedszkolaki z naszego przedszkola, personel oraz strażacy. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.
Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 03 czerwca zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem…