1 marca 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
Rekrutacja przeprowadzana jest z wykorzystaniem systemu informatycznego dostępnego na stronie https://rekrutacje.paslek.pl , wytworzonego w ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Pasłęku projektu „e-Urząd – wdrożenie systemu e-Usług publicznych w Gminie Pasłęk" dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014 – 2020.
W gminie Pasłęk w dwóch przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych łącznie jest 650 miejsc edukacji przedszkolnej.
W pierwszym etapie rekrutacji, rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w nadchodzącym roku szkolnym.
Kolejny etap to elektroniczne składanie wniosków w terminie od 1 do 15 marca br.
W tym samym czasie rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do oddziału dwujęzycznego zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 w Pasłęku.
Poniżej szczegółowe zasady postępowań rekrutacyjnych.

Terminy i kryteria rekrutacji
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
Rekrutacja do klas I szkół podstawowych
Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych
Harmonogram wewnętrzny