Galeria

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował  konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej tematyki związanej z zjawiskiem zmian klimatycznych mających wpływ na populację pszczół. Dzięki naszym pracom plastycznym postrzegamy problem ginięcia pszczół, które uważane są za gatunek zagrożony.Rozstrzygnięcie konkursu dopiero w sierpniu, ale cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował  konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej tematyki związanej z zjawiskiem zmian klimatycznych mających wpływ na populację pszczół. Dzięki naszym pracom plastycznym postrzegamy problem ginięcia pszczół, które uważane są za gatunek zagrożony.Rozstrzygnięcie konkursu dopiero w sierpniu, ale cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował  konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej tematyki związanej z zjawiskiem zmian klimatycznych mających wpływ na populację pszczół. Dzięki naszym pracom plastycznym postrzegamy problem ginięcia pszczół, które uważane są za gatunek zagrożony.Rozstrzygnięcie konkursu dopiero w sierpniu, ale cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował  konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej tematyki związanej z zjawiskiem zmian klimatycznych mających wpływ na populację pszczół. Dzięki naszym pracom plastycznym postrzegamy problem ginięcia pszczół, które uważane są za gatunek zagrożony.Rozstrzygnięcie konkursu dopiero w sierpniu, ale cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował  konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej tematyki związanej z zjawiskiem zmian klimatycznych mających wpływ na populację pszczół. Dzięki naszym pracom plastycznym postrzegamy problem ginięcia pszczół, które uważane są za gatunek zagrożony.Rozstrzygnięcie konkursu dopiero w sierpniu, ale cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował  konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej tematyki związanej z zjawiskiem zmian klimatycznych mających wpływ na populację pszczół. Dzięki naszym pracom plastycznym postrzegamy problem ginięcia pszczół, które uważane są za gatunek zagrożony.Rozstrzygnięcie konkursu dopiero w sierpniu, ale cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował  konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej tematyki związanej z zjawiskiem zmian klimatycznych mających wpływ na populację pszczół. Dzięki naszym pracom plastycznym postrzegamy problem ginięcia pszczół, które uważane są za gatunek zagrożony.Rozstrzygnięcie konkursu dopiero w sierpniu, ale cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony,

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował  konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony, pszczoły wymagają naszej ochrony”. Ideą konkursu jest przybliżenie w formie plastycznej tematyki związanej z zjawiskiem zmian klimatycznych mających wpływ na populację pszczół. Dzięki naszym pracom plastycznym postrzegamy problem ginięcia pszczół, które uważane są za gatunek zagrożony.Rozstrzygnięcie konkursu dopiero w sierpniu, ale cieszymy się, że mogliśmy wziąć w nim udział.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu we współpracy z Zarządem Regionalnym Związku Pszczelarzy w Elblągu zorganizował konkurs plastyczny pt. „Z każdej strony,