Galeria

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…

      W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie uczniów z zasadami zdrowego odżywiania, właściwym doborem produktów wpływających na 
dietę prozdrowotną w zapobieganiu otyłości i chorób z nią związanych. 
Akcja ta uświadomiła uczniom, że stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania się zapobiega wielu chorobom między innymi: układu krążenia, pokarmowego, cukrzycy. 
Prawidłowa dieta wpływa również na równowagę chemiczną w mózgu i może zapobiegać zaburzeniom układu nerwowego takim jak: depresja, impulsywność, agresja, słaba pamięć słuchowa, problemy z liczeniem, lękiem, niskim poczuciem własnej wartości. 
W związku z tym 26 października w naszej szkole chętni uczniowie mogli zważyć się, zmierzyć, obliczyć swoje BMI, zbadać ciśnienie krwi oraz poznać choroby związane z nieprawidłowym ciśnieniem krwi i otyłością. 
Pomiarów oraz cennych informacji i wskazówek udzielała Pani pielęgniarka razem z uczniami reprezentującymi koło biologiczne. 
Przedstawiciele tego koła wykazali się się dużą wiedzą i umiejętnościami z zakresu profilaktyki prozdrowotnej uświadamiając swoje koleżanki i kolegów o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania prawidłowej diety i braku ruchu.

W związku ze Światowym Dniem Walki z Otyłością przypadającym na 24 października
w naszej szkole odbyła się akcja promująca zdrowy styl życia. Miała ona na celu zapoznanie…