podziekowania

Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy włączyli się w akcję "Opatrunek misyjny". Wszystkie zebrane środki opatrunkowe zostaną przekazane do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie, potem trafią do szpitali, ośrodków zdrowia w krajach Afryki.
Dziękujemy za Wasze gorące serca!!!

Marta Lasmanowicz