Z ogromną radością pragnę poinformować, że uczeń klasy VIII naszej szkoły Piotr Kamiński uzyskał tytuł Laureata w Wojewódzkim Konkursie z Matematyki organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Zdobyty tytuł zwalnia go z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu i uprawnia do uzyskania najwyższej noty. Piotrowi gratuluję osiągniętego wyniku, życząc pasma sukcesów w dalszej edukacji.
Jednocześnie gratuluję Pani Barbarze Rokita - nauczycielce matematyki - i dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie Piotra do konkursu.

Dyrektor Szkoły Grażyna Lewandowska