Zapraszam rodziców dzieci uczęszczających na terapię logopedyczną do zapoznania się z poniższym tekstem.

Terapia logopedyczna to proces długotrwały i żmudny, wymagający współpracy i zaangażowania ze strony nie tylko terapeuty ale również dziecka i jego najbliższego otoczenia. W większości przypadków ćwiczenia z logopedą w szkole odbywające się raz w tygodniu to za mało, aby sprawnie przezwyciężyć trudności i opanować umiejętności niezbędne do prawidłowej wymowy i sprawnej komunikacji językowej. Konieczne jest regularne kontynuowanie ćwiczeń, wówczas następuje utrwalanie i automatyzacja umiejętności,  które dziecko nabyło podczas pracy z logopedą.

  • NALEŻY USTALIĆ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM CZAS NA ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE

Rodzice wraz dzieckiem powinni ustalić czas, który przeznaczą na ćwiczenia logopedyczne. Oprócz ustalenia dnia a najlepiej dni, warto określić jak długo będziemy ćwiczyć, nie powinno to być krócej niż 30 minut.

  • RODZIC MUSI BYĆ PRZEKONANY O POTRZEBIE PROWADZENIA TERAPII

Rodzic musi być cierpliwy i wyrozumiały. Na efekty terapii często trzeba długo czekać. Nie należy tracić motywacji do pracy z dzieckiem i stale je mobilizować. Każda nowa umiejętność wymaga czasu i utrwalenia. Tylko systematyczna praca i wytrwałość pozwolą osiągnąć cel, jakim jest poprawna mowa i sprawna komunikacja.

  • POPRAWNĄ ARTYKULACJĘ MOŻNA ĆWICZYĆ ZAWSZE I WSZĘDZIE!

Należy wykorzystywać każdą naturalną sytuację. Słowa można utrwalać podczas codziennych czynności lub wykonywania obowiązków: podczas spaceru, zabawy, przygotowywania posiłku. W trakcje zwykłej  rozmowy z dzieckiem należy zwracać uwagę na jego mowę, korygować ewentualne błędy poprzez podanie poprawnej formy i zachęcenie dziecka do jej powtórzenia. Należy koniecznie egzekwować prawidłową wymowę wywołanych głosek w mowie spontanicznej!

  • SKĄD WZIĄĆ MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LOGOPEDYCZNYCH W DOMU?

Podstawą do pracy w domu jest zeszyt, do którego wklejany jest na bieżąco materiał opracowany na zajęciach. Należy jak najczęściej powtarzać znajdujące się w nim zadania, i kontrolować poprawność wypowiadanych głosek, słów lub zdań.  Warto również, zgłosić się do logopedy prowadzącego terapię po dodatkowe materiały oraz korzystać z gotowych pomocy logopedycznych do utrwalania prawidłowej wymowy danej głoski. Są one nie tylko dla logopedów, wiele z nich przeznaczonych jest także dla rodziców.

  • POCHWAŁY I NAGRODY

Za solidną prace należy się nagroda. Dla dziecka ważne będzie, gdy rodzic pochwali je za dobrze wykonane zadanie czy wypowiedziany wyraz.

Udział i zaangażowanie rodziców w proces terapii mowy, ma ogromne znaczenie dla jej powodzenia. To oni stosują się do zaleceń logopedy, wykonują ćwiczenia i dbają o systematyczne wypełnianie wskazówek terapeuty. Dzieci, których rodzice współpracują z terapeutą,  angażują się w ćwiczenia, dużo szybciej kończą terapię i skuteczniej pozbywają się zaburzeń.

Opracowała: Emilia Pokojska