Składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 50 zł od rodziny. Wpłaty można dokonać na konto lub u wychowawców klas.

Dane do przelewu: 
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2  w Pasłęku.
Nr konta Rady Rodziców: 81 8313 0009 0000 0260 2000 0010