Spotkania organizacyjne wychowawców z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędą się w budynku przedszkola w dniach :

Gr A - 30.08. godz. 16.30 – wych. Katarzyna Srebrnik
Gr B - 31.08. godz. 16.30 – wych. Magdalena Leśniowska
Gr C - 31.08. godz. 16.30 – wych. Anna Adamowicz
Gr D - 30.08. godz. 16.30 – wych. Ewelina Roman, Joanna Hrywniak

Listy dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022-2023 do poszczególnych grup przedszkolnych znajdują się na drzwiach wejściowych do przedszkola.