Informujemy, że opłaty za wakacyjny pobyt dziecka w przedszkolu w Szkole Podstawowej nr 2 w Pasłęku rodzice dokonują na konto 66 8313 0009 0000 3506 2000 0030 Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku. W tytule podając: imię, nazwisko dziecka oraz nazwę placówki macierzystej.
Opłaty prosimy dokonywać w terminie do 14.08.2023r.

Prosimy o pobranie pliku z upoważnieniem do odbioru dziecka, uzupełnienie i oddanie pierwszego dnia (tj. 21.08.2023r) pobytu dziecka w naszym przedszkolu.

- upoważnienie do odbioru dziecka