Dożywianie za miesiąc  wrzesień   2023 wynosi 
17 DNI x 3.00 zł = 51.00 zł 
WPŁATY NA KONTO PROSZĘ DOKONAĆ DO 10.09.2023
Nr konta BS PASŁĘK 53 8313 0009 0000 3506 2000 0070
W tytule przelewu proszę umieścić imię, nazwisko, klasę ucznia  oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.